Τα τρία προσόντα αυτών που θα αναλάβουν την διακυβερνηση του τοπου

Τρία προσόντα πρέπει να έχουν όσοι πρόκειται να αναλάβουν τη διακυβέρνηση του τόπου και τις τύχες των πολιτών .
1ο: Φιλιά προς το υπάρχον καθεστώς ,
2ο: Την απαραίτητη ικανότητα και
3ο: Την αρετή εκείνη και την αγάπη προς τη δικαιοσύνη που ταιριάζουν στο κράτος η στο τόπο στο οποίο ζει .
Τα πάθη της ψυχής διαφθείρουν και αυτούς τους άριστους άνδρες όταν γίνουν κυβερνήτες .
Ο λαός σπάνια συγχωρεί δύο φορές .

Κώστας Διακατος

Ανεξάρτητος τοπικός σύμβουλος Αργοστολιου