Θηνιά: Βλάβη στην ύδρευση στα Κοντογουρατα

Ανάρτηση του Προέδρου της Θηνιάς Παναγή Κωνσταντάτου

https://www.facebook.com/peter.constantatos/posts/10220066059543701