Γράφει ο Χρήστος Ηλ. Τσίχλης*

Το υπουργείο εσωτερικών δεν έχει ακόμα καταλήξει εάν θα καθιερωθεί πλαφόν δύο θητειών για τους προέδρους τοπικών κοινοτήτων. Για την εκλογή τοπικών συμβουλίων,θα στηθεί ξεχωριστή κάλπη(Περιφερειακές,Δήμαρχος-δημοτικοί σύμβουλοι,τοπικές).

Καθιερώνεται η δυνατότητα υποχρεωτικής σύγκλησης του Συμβουλίου της Κοινότητας  όταν το ζητήσουν τουλάχιστον 100 κάτοικοι της Κοινότητας με γραπτή αίτησή τους ή ο Δήμαρχος.

Μια από τις νεωτερικές ρυθμίσεις του «Κλεισθένη», είναι η δυνατότητα διενέργειας δημοτικού Δημοψηφίσματος, αντικείμενο του οποίου δύναται να αποτελέσει κάθε θέμα, ακόμη και αν δεν υπάγεται στην αρμοδιότητα των ΟΤΑ, πλην ζητημάτων που σχετίζονται με την εθνική ασφάλεια, την εξωτερική ή μεταναστευτική πολιτική, την ερμηνεία και εφαρμογή διεθνών συνθηκών, τα ατομικά και κοινωνικά δικαιώματα, την ελευθερία της θρησκευτικής συνείδησης και λατρείας, τη δημοσιονομική διαχείριση των ΟΤΑ, την επιβολή τελών και τη διοικητική διαίρεση της χώρας. Την πρωτοβουλία για τη διεξαγωγή δημοψηφίσματος δικαιούται να αναλάβει  το αρμόδιο Δημοτικό, μετά από απόφαση της πλειοψηφίας των 2/3 των μελών του, είτε μετά από αίτηση του 10% τουλάχιστον των εγγεγραμμένων εκλογέων(πολιτών) του οικείου Δήμου.

Με τον «Κλεισθένη» καθιερώνεται ο θεσμός του Συνηγόρου-Δημοτικού Διαμεσολαβητή – ο οποίος επιλέγεται για 5ετή θητεία (με δυνατότητα ανανέωσης για 1 φορά) κατόπιν προκήρυξης του Δημάρχου. Ο νέος θεσμός – ο οποίος αντικαθιστά τον Συμπαραστάτη του Δημότη και της Επιχείρησης που είχε θεσμοθετηθεί με τον «Καλλικράτη» – έχει ως κύρια αποστολή την καταπολέμηση φαινομένων κακοδιοίκησης στους ΟΤΑ. Οι Δημοτικοί Διαμεσολαβητές ανέρχονται συνολικά σε 58 ανά τη χώρα.

Σε κοινότητες με πληθυσμό από 301 έως 2.000 κατοίκους , θα εκλέγονται πέντε μέλη και από 2.001 έως 10.000 κατοίκους , εκλέγονται επτά μέλη. Για κάθε κοινότητα πάνω από 300 κατοίκους θα εκλέγονται τοπικά συμβούλια και στις κοινότητες κάτω των 300 κατοίκων θα εκλέγεται μόνον πρόεδρος. Και στις δύο περιπτώσεις, και τα τοπικά συμβούλια και οι πρόεδροι θα εκλέγονται σε ξεχωριστή κάλπη από το δημοτικό συμβούλιο. Δεν επιτρέπονται μεμονωμένοι υποψήφιοι τοπικοί σύμβουλοι.Μπορεί να ψηφισθεί δήμαρχος και δημοτικό συμβούλιο από μία παράταξη, αλλά τοπικό συμβούλιο από άλλη παράταξη.Ο Πρόεδρος του συμβουλίου κοινότητας για κοινότητες άνω των 300 κατοίκων, θα εκλέγεται από το σύνολο των μελών του τοπικού συμβουλίου για όλη τη δημοτική περίοδο, από τους δύο πρώτους κατά σειρά εκλογής συνδυασμούς.Η εκλογή προέδρου κοινότητας θα γίνεται από το τοπικό συμβούλιο ανάμεσα στους δύο πρώτους σε ψήφους υποψηφίους, των δύο πρώτων συνδυασμών.

Εφόσον ένα ψηφοδέλτιο λάβει 50%+1 ο πρόεδρος της Κοινότητας θα εκλέγεται από τον πρώτο γύρο και θα είναι ο υποψήφιος που έλαβε τις περισσότερες ψήφους στο πλειοψηφούν ψηφοδέλτιο.

Εάν όχι, ο πρόεδρος θα εκλέγεται από τα μέλη του τοπικού συμβουλίου και υποψήφιοι πρόεδροι θα μπορεί να είναι οι δύο πρώτοι των δύο πλειοψηφούντων συνδυασμών και θα εκλέγονται με ψηφοφορία από όλα τα εκλεγμένα μέλη του τοπικού συμβουλίου.

Για τις κοινότητες μέχρι 300 κατοίκους το όργανο που θα εκλεγεί θα είναι μονομελές, δηλαδή δεν θα υπάρχει τοπικό συμβούλιο αλλά μόνο πρόεδρος του χωριού.

Για τις Κοινότητες από 301 έως 2.000 κατοίκους το τοπικό συμβούλιο θα είναι πενταμελές και και από 2.001 έως 10.000 το τοπικό συμβούλιο θα είναι επταμελές.

Το πλαίσιο για την εποπτεία των ΟΤΑ αποτελεί ένα ακόμα πεδίο όπου με τον «Κλεισθένη» επέρχονται θεσμικές τροποποιήσεις, οι οποίες περιλαμβάνουν την απόσπαση της σχετικής αρμοδιότητας από τις Αποκεντρωμένες Διοικήσεις και την ανάθεσή της στις Αυτοτελείς Υπηρεσίες Εποπτείας ΟΤΑ -7 συνολικά- οι οποίες θα υπάγονται απευθείας στον Υπουργό Εσωτερικών. Δηλαδή οι Δήμοι και τα τοπικά συμβούλια,θα εποπτέυονται απευθείας από τον Υπουργό Εσωτερικών και όχι από την Αποκεντρωμένη διοίκηση. Ταυτόχρονα ο ελεγκτής νομιμότητας αντικαθίσταται από τον Επόπτη ΟΤΑ και αναπροσδιορίζεται το είδος των συλλογικών αποφάσεων που θα υποβάλλονται σε υποχρεωτικό έλεγχο νομιμότητας. Τα τοπικά συμβούλια και τους Δήμους,θα ελέγχει και ο γενικός Επιθεωρητής Δημόσιας Διοίκησης.

* Δικηγόρος Αθηνών – Συνταγματολόγος

Αναδημοσίευση από notospress.gr

Προηγούμενο άρθροΛηξούρι: Ο Χρήστος Βολτέρας υποψήφιος με τον Κατσιβέλη
Επόμενο άρθρο“Τα “Μέγαρα” γκρεμίζονται από εκείνους που δεν χρωστάνε σε ΚΑΝΕΝΑΝ και ΤΙΠΟΤΑ παρά μονάχα στην Ιστορία τους”