Το μήνυμα του Γιώργου Τζωρτζατου-Τι λεει

Το μήνυμα του εθνικού μας αλυτρωτισμού αποδεικνύει περίτρανα, ότι οι Έλληνες “ενωμένοι” και εμφορούμενοι από ένα όραμα, μπορούμε να πετύχουμε τα πάντα!

Γιώργος Τζωρτζάτος