Το νομοσχέδιο-“έκτρωμα” προβλέπει & για τους υδρογονάνθρακες

Στο περιβαλλοντικό νομοσχέδιο που κατατέθηκε έχει προστεθεί και το παρακάτω άρθρο 110 που δεν υπήρχε καν στη ”διαβούλευση”…

Άρθρο 110

Δικαιώματα Διέλευσης για Έρευνα Υδρογονανθράκων

<< Για τη διενέργεια των σεισμικών ή άλλων γεωφυσικών και γεωλογικών ερευνών που προβλέπονται στις άδειες αναζήτησης που εκδίδονται σύμφωνα με τις διατάξεις του παρόντος, καθώς και στις συμβάσεις έρευνας και εκμετάλλευσης υδρογονανθράκων που συνάπτει το Ελληνικό Δημόσιο, ο Ανάδοχος δύναται να χρησιμοποιεί, εντός του πλαισίου του παρόντος και των αδειών αναζήτησης και συμβάσεων έρευνας και εκμετάλλευσης υδρογονανθράκων βάσει των οποίων διενεργούνται, εκτάσεις που ανήκουν στο Δημόσιο, στους Οργανισμούς Τοπικής Αυτοδιοίκησης και στα νομικά πρόσωπα αυτών, για το χρονικό διάστημα διενέργειας των παραπάνω ερευνών.

Για την ανωτέρω προσωρινή χρήση δεν απαιτείται η λήψη οποιασδήποτε άδειας, έγκρισης ή συναίνεσης από τα παραπάνω πρόσωπα υπό την ιδιότητά τους ως κυρίων, νομέων ή κατόχων των εκτάσεων αυτών>>.
_______________________________________________

“Καταργείται η απαιτούμενη άδεια, έγκριση ή συναίνεση για τη διενέργεια σεισμικών ή άλλων γεωφυσικών και γεωλογικών ερευνών που προβλέπονται στις συμβάσεις έρευνας και εκμετάλλευσης υδρογονανθράκων για εκτάσεις που ανήκουν στο Δημόσιο, στους ΟΤΑ και στα νομικά πρόσωπα αυτών,

με το πρόσχημα ότι η αδειοδότησή τους είναι εξαιρετικά χρονοβόρα και ότι πρόκειται για ελάχιστα παρεμβατικές εργασίες. Πλέον μια απλή ενημέρωση είναι αρκετή!

Όπως συγκεκριμένα αναφέρεται στην αιτιολογική έκθεση, η λήψη των συγκεκριμένων αδειών είναι εξαιρετικά χρονοβόρα, με αποτέλεσμα τα προγράμματα έρευνας και εκμετάλλευσης υδρογονανθράκων, να τίθενται σε κίνδυνο χρονικού εκτροχιασμού ως προς την υλοποίησή τους και πιθανής συνολικής ακύρωσης τους.

Γνωρίζουμε καλά ότι η διαδικασία έγκρισης από τα Δημοτικά Συμβούλια αποτελούσε και κάποιο τρόπο ελάχιστης διαβούλευσης –αν μπορεί κάποιος να την αποκαλέσει έτσι- με τις τοπικές κοινωνίες και σημειωτέον ότι υπήρξαν Δήμοι που αρνήθηκαν τη διέλευση των εταιρειών από τις δημοτικές εκτάσεις.

Το συγκεκριμένο άρθρο 110 (Δικαιώματα διέλευσης για έρευνα υδρογονανθράκων) δεν υπήρχε στην αρχική διαβούλευση του νομοσχεδίου για τον «εκσυγχρονισμό της περιβαλλοντικής νομοθεσίας», προστέθηκε όμως στα μουλωχτά στο νομοσχέδιο που κατατέθηκε στη βουλή εν μέσω κορονοϊού.

Είναι φανερό ότι ενώ μας ζητούν να δείξουμε κοινωνική ευθύνη και να μείνουμε στα σπίτια μας αυτοί εκεί έξω δε θα αφήσουν τίποτε όρθιο.”

Συλλογή υπογραφών για την απόσυρση του νομοσχεδίου:

http://chng.it/dBX8Y9hm

https://www.facebook.com/noilkef/posts/567270133904905