Τσατραφύλλιας: Καταγγέλλει Fake news για τον καιρό!

Κανένα μπουρίνι και καμιά επικίνδυνη καταιγίδα δεν θα εκδηλωθεί το Σ/Κ .

Κάπου να υπάρχει και ένα μέτρο,

και να διασταύρωνεται η πληροφορία.

#fakenews