Βαγγέλης Θεοφιλάτος για “έξυπνα παγκάκια”: “Ο Δήμος δεν είναι μαγαζάκι προσωπικό…”

ΔΗ.ΣΥ.Π.ΠΑ

(Δημοκρατική Συμμαχία

πολιτών Παλλικής)

“Έξυπνα παγκάκια”

Καλό θα ήταν,

με την παρουσίαση

για τα 5 έξυπνα παγκάκια,

να δώσει η Δημοτική Αρχή

και πληροφορίες της αγοράς τους..

(προσφορές από άλλες εταιρείες

και κόστος)….

Ο Δήμος δεν είναι

μαγαζάκι προσωπικό…

Αφού απευθύνεστε

σε έξυπνους πολίτες,

αυτοί θα ήθελαν όλες

τις πληροφορίες….

Η αναφορά του κόστους

και τρόπου αγοράς,

σηματοδοτεί

την ποιοτική διαφορά

και το σεβασμό στα χρήματα

του δημότη-πολίτη…

Με εκτίμηση