Βαγγέλης Θεοφιλάτος: “……ΑΣ ΜΕ ΔΕΙΡΟΥΝ….”

……ΑΣ ΜΕ ΔΕΙΡΟΥΝ….
Από τη Δημοτική Αρχή,
λαμβάνω τακτικά χαιρετίσματά
ή απο υποψήφια μέλη της
ή συγγενικά της πρόσωπα…
– Αυτόν, θα τον γ…….. ο ένας..
– Αυτός είναι τρελός, ο άλλος..
Προφανώς και κάτι κάνω καλά,
για να με αγαπούν τόσο τα παιδιά….
Κι όπως έλεγε και ο Σωκράτης….
“Εν τη απουσία μου,
τους επιτρέπω
και να με δείρουν”
Απαντούσε, όταν του ανέφεραν
οι φίλοι του, τι έλεγαν γι αυτόν
οι εχθροί του….