Βανδώρος προς Κράτσα: Για να είναι βιώσιμο το σχήμα που προτείνει η κα Κράτσα, θα πρέπει να γίνει αύξηση 50% των τελών με συνέπεια σε όλο αυτό  την επιβάρυνση  στους δημότες της Κεφαλονιάς!

ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΠΑΝΑΓΗ ΒΑΝΔΩΡΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΟΝΤΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΥ ΤΗΣ Ε.Δ.Α-Κ.Ι. Α.Ε. Ο.Τ.Α. ΣΤΗΝ ΔΗΛΩΣΗ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ

Σήμερα διάβασα την δήλωση που έκανε η κα Κράτσα Περιφερειάρχης Ιονίων Νήσων με τίτλο: «ΕΜΠΙΣΤΟΣΥΝΗ ΣΤΗΝ ΚΕΦΑΛΟΝΙΑ» η οποία αναφέρεται: στη διατήρηση της Ε.Δ.Α-Κ.Ι. Α.Ε. Ο.Τ.Α. ως σχήμα στο νέο φορέα που προτείνει η Κυβέρνηση για τα Ιόνια Νησιά. Μας βρίσκει αντίθετους,  γιατί αυτό έχει σαν συνέπεια, η Ε.Δ.Α-Κ.Ι. να έχει μόνο την αποκομιδή των απορριμμάτων και όχι την γενικότερη διαχείριση των αποβλήτων. Στην περίπτωση αυτή για να είναι βιώσιμο το σχήμα που προτείνει η κα Κράτσα, θα πρέπει να γίνει αύξηση 50% των τελών με συνέπεια σε όλο αυτό  την επιβάρυνση  στους δημότες της Κεφαλονιάς.

Ο ΔΙΕΥΘΥΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΤΗΣ Ε.Δ.Α-Κ.Ι. Α.Ε Ο.Τ.Α

ΠΑΝΑΓΗΣ ΒΑΝΔΩΡΟΣ