Την συγκεκριμένη πινακίδα την βρήκα έξω από το πρατήριο ρομπόλας! Θα την έχω φυλαγμένη στο μαγαζί! Τηλ: 26710 24563

Από το fb του Theodorakatos Christos