Σε δημόσια διαβούλευση έως τις 20 Μαίου το νομοσχέδιο, αναλυτικά οι διατάξεις, τα πρόστιμα και οι πρώτες αντιδράσεις

Την υποχρεωτική στείρωση των ζώων συντροφιάς, αλλά με …αστερίσκους και αρκετά «παραθυράκια» για όσους αντιδρούν θεσπίζει το σχέδιο νόμου, το οποίο αν και αναρτήθηκε «αθόρυβα» το βραδυ της Πέμπτης 6 Μαίου σε δημόσια διαβούλευση από το υπουργείο Εσωτερικών, κατάφερε να συγκεντρώσει μέσα σε ένα 12ωρο περισσότερα από 130 σχόλια.

Οπως είχε ήδη γίνει γνωστό, το σχέδιο νόμου ορίζει στις υποχρεώσεις του ιδιοκτήτη ζώου συντροφιάς τη στείρωσή του εντός έξι μηνών από την απόκτησή του εφόσον το ζώο είναι άνω του ενός έτους, διάταξη που έχει συγκεντρώσει ήδη πλήθος αρνητικών σχολίων στο πλαίσιο της διαβούλευσης. Το συγκεκριμένο άρθρο ορίζει ότι σε περίπτωση απόκτησης ζώου κάτω του ενός έτους, η στείρωση λαμβάνει χώρα μέσα στους έξι πρώτους μήνες από τη συμπλήρωση του πρώτου έτους. H προθεσμία μπορεί να διαφοροποιείται ανάλογα με τη φυλή του ζώου και άλλα ειδικά χαρακτηριστικά του, μετά από εμπεριστατωμένη γνωμάτευση κτηνιάτρου, ενώ κατ’ εξαίρεση, η στείρωση δεν είναι υποχρεωτική για υπερήλικα και ασθενή ζώα μετά από εμπεριστατωμένη γνωμάτευση κτηνιάτρου.

Σε περίπτωση που ο ιδιοκτήτης ζώου δεν στειρώσει το ζώο συντροφιάς του, επιβάλλεται πρόστιμο ύψους 1.000 ευρώ και χορηγείται στον ιδιοκτήτη τρίμηνη προθεσμία για να προβεί στη στείρωση. Σε περίπτωση που και αυτή η προθεσμία παρέλθει άπρακτη, επιβάλλεται εκ νέου το πρόστιμο. Η υποχρέωση του ιδιοκτήτη για στείρωση του δεσποζόμενου ζώου συντροφιάς άρχεται από την 1η.9.2023, ενώ τα πρόστιμα για την παράβαση της υποχρέωσης στείρωσης επιβάλλονται από την 1η.9.2024.

Να σημειωθεί ότι το σχέδιο νόμου που αναρτήθηκε ακολουθεί μία πιο σκληρή γραμμή στο ζήτημα των στειρώσεων απαγορεύοντας ακόμα και την μία αναπαραγωγή σε όλη τη ζωή του ζώου, με δήλωση υποψηφίων αναδόχων για τα νεογέννητα, η οποία είχε ανακοινωθεί ότι θα επιτραπεί. Επιπλέον απαλείφθηκε και η διάταξη, σύμφωνα με την οποία θα δινόταν άδεια σε ερασιτέχνες εκτροφείς για αναπαραγωγή με όρια και προϋποθέσεις.

Ωστόσο φαίνεται ότι όλα αυτά είναι μάλλον …σχετικά δεδομένου ότι στο Β΄μέρος του νομοσχεδίου ορίζεται πως με απόφαση του υπουργού Εσωτερικών, ύστερα από γνώμη της αρμόδιας Επιτροπής που θα συσταθεί:

 • οι ημερομηνίες εκκίνησης της υποχρέωσης στείρωσης και της έναρξης επιβολής του προστίμου μπορούν να μετατεθούν.
 • Ομοίως μπορούν να καθορίζονται εξαιρέσεις ανάλογα με τον δήμο κατοικίας του ιδιοκτήτη
 • ή τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά του ζώου, όπως ενδεικτικά για σκύλους εργασίας ή ζώα που διαθέτουν γενεαλογικό χάρτη (Pedigree) ή ανήκουν σε αναγνωρισμένες αυτόχθονες ελληνικές φυλές)
 • καθώς και να τίθενται όροι και περιορισμοί για την ενδεχόμενη αναπαραγωγή των θηλυκών σκύλων και γατών.
 • Με την ίδια απόφαση μπορούν επίσης να καθορίζονται εξαιρέσεις από την υποχρέωση στείρωσης για ιδιοκτήτες ζώων συντροφιάς που αποδεδειγμένα εκτρέφουν σκύλους ή γάτες χωρίς να αποβλέπουν στο κέρδος, καθώς και ο τρόπος πιστοποίησης των εν λόγω ιδιοκτητών.

Σύμφωνα με το νομοσχέδιο στις υποχρεώσεις των ιδιοκτητών περιλαμβάνεται και η σήμανση και καταγραφή του ζώου στο Εθνικό Μητρώο Ζώων Συντροφιάς (ΕΜΖΣ), εφόσον αυτό είναι σκύλος ή γάτα, πριν το ζώο εγκαταλείψει τον τόπο γέννησής του και οπωσδήποτε εντός προθεσμίας δύο (2) μηνών από τη γέννηση.

Επιπλέον αν και σαφώς ορίζεται ότι ο ιδιοκτήτης είναι υποχρεωμένος να μην εγκαταλείπει το ζώο του, ανοίγει ένα παράθυρο για την «νόμιμη» …επί πληρωμή εγκατάλειψη του ζώου στο δήμο. Συγκεκριμένα επισημαίνεται πως ειδικά για τους σκύλους και τις γάτες, σε περίπτωση που ο ιδιοκτήτης τους επιθυμεί να τα αποχωριστεί, υποχρεούται να γνωστοποιεί την πρόθεσή του στην αρμόδια υπηρεσία του δήμου του προκειμένου να αναρτηθεί προς υιοθεσία στην Πανελλήνια Πλατφόρμα Υιοθεσίας Αδέσποτων Ζώων Συντροφιάς για χρονικό διάστημα τουλάχιστον 30 ημερών. Εάν όμως δεν βρεθεί νέος ιδιοκτήτης θα μπορεί να παραδίδει το ζώο του αποκλειστικά στην αρμόδια υπηρεσία του δήμου με την υπογραφή σχετικής υπεύθυνης δήλωσης και καταβολή ποσού 300 ευρώ για την παράδοση, εφόσον είναι σκύλος, ή 100 ευρώ, εφόσον είναι γάτα.

Το νομοσχέδιο, πάντως, όπως είχε ήδη αποκαλύψει το «ethnos.gr», δίνει τη δυνατότητα παροχής κινήτρων από τους δήμους για τη σήμανση, τη στείρωση και την υιοθεσία σκύλων και γατών. Συγκεκριμένα, ορίζει ότι οι δήμοι δύνανται, με απόφαση του δημοτικού συμβουλίου, να παρέχουν κίνητρα, προκειμένου να ενθαρρύνουν τη σήμανση και καταχώριση στο Μητρώο των σκύλων και των γατών, τη στείρωσή τους, καθώς και την υιοθεσία αδέσποτων ζώων, είτε

 • μέσω διατακτικών («voucher») στους δημότες ή/και κατοίκους τους ή άλλων αντίστοιχων κινήτρων είτε
 • με μείωση των δημοτικών τελών ανά έτος κατά ανώτατο ποσοστό έως δέκα τοις εκατό (10%) για τους ιδιοκτήτες στειρωμένων, σημασμένων και καταχωρημένων στο ΕΜΖΣ ζώων.

Δήμοι, ζωοφιλικές οργανώσεις και επιχορήγηση

Αρμόδιες αρχές για τη φροντίδα, την περισυλλογή και τη διαχείριση των αδέσποτων ζώων συντροφιάς παραμένουν οι δήμοι, οι οποίοι αποκτούν την υποχρέωση περιοδικής σύνταξης και υποβολής επιχειρησιακού προγράμματος δράσεων. Οι δήμοι θα έχουν ωστόσο τη δυνατότητα συνεργασίας με φιλοζωικά σωματεία και φιλοζωικές οργανώσεις μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα που είναι εγγεγραμμένα στο Εθνικό Μητρώο Ζώων Συντροφιάς αναθέτοντάς τους πρακτικά τη διαχείριση των αδέσποτων και συγεκριμένα την περισυλλογή, την παροχή κτηνιατρικής περίθαλψης, την ηλεκτρονική σήμανση και την καταγραφή στο ΕΜΖΣ, τη στείρωση και την υιοθεσία τους.

Κάθε δήμος οφείλει να ορίζει υπάλληλο ή αντιδήμαρχο ή εντεταλμένο σύμβουλο υπεύθυνο για θέματα ζώων συντροφιάς, επιφορτισμένο να μεριμνά για την εύρυθμη υλοποίηση του προγράμματος διαχείρισης αδέσποτων ζώων.

Αναφορικά με τη χρηματοδότηση των δήμων, θεσπίζεται ειδικό χρηματοδοτικό πρόγραμμα με την επωνυμία «Άργος», το οποίο θα επιχορηγείται από τα ειδικά χρηματοδοτικά προγράμματα των άρθρων 69 και 71 του ν. 4509/2017 καθώς και από οποιουσδήποτε άλλους πόρους του υπουργείου Εσωτερικών. Ορίζεται ότι οι πιστώσεις του προϋπολογισμού του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων που αφορούν προγράμματα καταπολέμησης της λύσσας και άλλων ζωοανθρωπονόσων, όπως η λεϊσμανίωση, διατίθενται για τη χρηματοδότηση των δήμων με σκοπό την ενίσχυση και την παρακολούθηση των προγραμμάτων διαχείρισης αδέσποτων ζώων και τη μείωση του πληθυσμού των αδέσποτων ζώων συντροφιάς, χωρίς ωστόσο να αναφέρεται από ποιους πόρους θα χρηματοδοτούνται στο εξής τα εν λόγω προγράμματα.

Το σχέδιο νόμου, πάντως, δίνει τη δυνατότητα επιχορήγησης φιλοζωικών σωματείων και φιλοζωικών οργανώσεων μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα. Συγκεκριμένα αναφέρει ότι μπορούν να επιχορηγούνται «φιλοζωικά σωματεία ή φιλοζωικές οργανώσεις μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα που εδρεύουν στον οικείο δήμο και είναι εγγεγραμμένα στο Υπομητρώο Φιλοζωικών Σωματείων και Οργανώσεων του Εθνικού Μητρώου Ζώων Συντροφιάς που τηρείται στο Υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης. Πρόσθετη προϋπόθεση για την επιχορήγηση αυτή αποτελεί η κατάρτιση σχετικού προγράμματος δράσης του σωματείου ή της οργάνωσης, για τον αντίστοιχο δήμο και η έγκρισή του από την πενταμελή Επιτροπή Παρακολούθησης του επιχειρησιακού προγράμματος διαχείρισης αδέσποτων ζώων συντροφιάς και πρόληψης δημιουργίας νέων αδέσποτων ζώων του οικείου δήμου. Με τις ίδιες προϋποθέσεις τα ανωτέρω σωματεία και οργανώσεις μπορούν να λαμβάνουν επιχορήγηση και από την οικεία περιφέρεια, εφόσον δραστηριοποιούνται εντός των ορίων της».

Υιοθεσίες

Επιπλέον βάσει του νομοσχεδίου, απαγορεύονται η πώληση σκύλων και γατών σε υπαίθριους δημόσιους χώρους, συμπεριλαμβανόμενων των υπαίθριων αγορών, η πώληση ζώων συντροφιάς με ηλικία μικρότερη των δέκα εβδομάδων, η εισαγωγή και η εμπορία σκύλων που είναι ακρωτηριασμένοι, η αναπαραγωγή σκύλων που είναι ακρωτηριασμένοι, η πώληση και η έκθεση σκύλων και γατών σε καταστήματα πώλησης ειδών ζώων συντροφιάς (pet shops).

Επίσης απαγορεύονται οι διαδικτυακές, έντυπες ή άλλες αγγελίες «για ζευγάρωμα» ζώων συντροφιάς και ορίζεται ότι οι αγγελίες για πώληση ζώων συντροφιάς σε έντυπα, φυλλάδια, τοιχοκολλήσεις, ιστοσελίδες ή στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης επιτρέπονται μόνο από τις επιχειρήσεις εκτροφής, αναπαραγωγής και εμπορίας ζώων συντροφιάς με υποχρεωτική αναφορά του αριθμού σήμανσης και του αριθμού έγκρισης του εγκεκριμένου εκτροφέα. Ειδικά για σκύλους και γάτες επιτρέπεται η δημοσίευση αγγελίας για υιοθεσία εφόσον συνοδεύεται από τον υπερσύνδεσμο της υιοθεσίας που έχει αναρτηθεί στην Πανελλήνια Πλατφόρμα Υιοθεσίας Αδέσποτων Ζώων Συντροφιάς.

Σε κάθε διαφήμιση ή αγγελία, πάντως, θα πρέπει να αναγράφεται η εξής προειδοποίηση: «Ένα ζώο δεν είναι παιχνίδι. Πρέπει να γνωρίζετε ότι η αγορά ή η υιοθεσία ενός ζώου είναι μια απόφαση που αλλάζει τη ζωή σας. Ως ιδιοκτήτης ζώου είστε νομικά υποχρεωμένος να διασφαλίσετε την κάλυψη όλων των αναγκών για την ευζωία του. Σε αντίθετη περίπτωση διαπράττετε αδίκημα που τιμωρείται από τον νόμο».

Για την προώθηση των υιοθεσιών δημιουργείται και λειτουργεί στο Εθνικό Μητρώο Ζώων Συντροφιάς Πανελλήνια Πλατφόρμα Υιοθεσίας Αδέσποτων Ζώων Συντροφιάς. Κάθε ζώο προς υιοθεσία καταχωρείται στην πλατφόρμα αυτή με το όνομά του, τη φωτογραφία του, την αναλυτική περιγραφή του, τον αριθμό ταυτοποίησης (microchip), την ηλικία του, το φύλο του, τον κωδικό αριθμό καταφυγίου στο οποίο διαμένει ή τα στοιχεία του αναδόχου του, τους συνδέσμους σε άλλες ιστοσελίδες ή δημόσιες σελίδες σε μέσα κοινωνικής δικτύωσης με επιπλέον στοιχεία για το συγκεκριμένο ζώο και λοιπές πληροφορίες.

Δίπλα στο όνομα του ζώου αναγράφονται ο προσωρινός ιδιοκτήτης του, τα στοιχεία επικοινωνίας του αρμόδιου προσώπου που έχει αναλάβει την υιοθεσία του (ανάδοχος, υπάλληλος δήμου, εκπρόσωπος φιλοζωικού σωματείου ή φιλοζωικής οργάνωσης μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα ή καταφυγίου). Οι προσωρινοί ιδιοκτήτες οφείλουν στις ιστοσελίδες τους ή στις δημόσιες σελίδες τους σε μέσα κοινωνικής δικτύωσης να παραπέμπουν στον σύνδεσμο της ηλεκτρονικής πλατφόρμας για την προώθηση της υιοθεσίας αδέσποτων ζώων. Το πρόσωπο που έχει αναλάβει την υιοθεσία του ζώου μεριμνά για την ανάρτηση των στοιχείων του αδέσποτου ζώου στην Πανελλήνια Πλατφόρμα Υιοθεσίας Αδέσποτων Ζώων Συντροφιάς και προβαίνει σε όλες τις αναγκαίες επικοινωνίες και διαδικασίες έως ότου το ζώο υιοθετηθεί.

Αν και ορίζεται ρητά ότι απαγορεύεται η καταβολή αντιτίμου για την πραγματοποίηση υιοθεσιών, επισημαίνεται ότι της απαγόρευσης εξαιρούνται τα έξοδα μετακίνησης του ζώου και τυχόν δαπάνες σίτισης και ιατρικής φροντίδας, τα οποία πρέπει να αναρτώνται στην Πλατφόρμα.

Στο εξής, πάντως, δε θα είναι εξίσου απλή η διάσωση και υιοθεσία αδέσποτου από ιδιώτη, καθώς όπως επισημαίνεται αδέσποτο ή μη σημασμένο ζώο, που περισυλλέγεται από πρόσωπο άλλο (που δεν είναι δηλαδή ανάδοχος, υπάλληλος δήμου, εκπρόσωπος φιλοζωικού σωματείου ή φιλοζωικής οργάνωσης μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα ή καταφυγίου) θα πρέπει να παραδίδεται σε ένα από τα πρόσωπα αυτά. Αν το πρόσωπο που το περισυνέλλεξε επιθυμεί να το υιοθετήσει. καθίσταται ανάδοχος μέχρι την ολοκλήρωση της διαδικασίας υιοθεσίας.

Επίσης οι δήμοι θα έχουν τη δυνατότητα ίδρυσης και λειτουργίας περιφραγμένων πάρκων σκύλων όπου τα ζώα θα επιτρέπεται να περιφέρονται χωρίς λουρί.

Κακοποίηση ζώων

Σε ό,τι αφορά την κακοποίηση ζώων, διευρύνεται ο ορισμός της με την ξεκάθαρη αναφορά σε εγκατάλειψη, πυροβολισμό, εκούσιο τραυματισμό και φόλες (δηλητηρίαση).

Παράλληλα αυστηροποιούνται τα υφιστάμενα πρόστιμα και στην κατεύθυνση αυτή υπερτριπλασιάζεται το πρόστιμο για δημοσίευση αγγελίας χωρίς αναφορά του αριθμού σήμανσης και της (νέας) άδειας αναπαραγωγής και οι ποινικές κυρώσεις για σοβαρής απαξίας πράξεις κακοποίησης, ενώ εισάγονται διοικητικά πρόστιμα για νέες παραβάσεις, όπως αυτό των 2.000 ευρώ για αναπαραγωγή ενός ζώου περισσότερες από 6 φορές.

Επιπλέον θεσπίζεται η ανάπτυξη ψηφιακής εφαρμογής και ιστοσελίδας, καθώς και 5ψήφιου αριθμού καταγγελιών στο αρχηγείο της Αστυνομίας για τη διευκόλυνση αναφοράς περιστατικών κακοποίησης ζώων, καθώς και κάθε παράβασης του νομικού πλαισίου για την προστασία των ζώων συντροφιάς. Οι καταγγελίες μπορούν να είναι και ανώνυμες. Όταν η καταγγελία είναι ανώνυμη όμως, θα διερευνάται μόνο εφόσον περιέχει συγκεκριμένα στοιχεία που παρέχουν βάση για τη διερεύνησή της, αλλιώς θα μπαίνει στο αρχείο.

Επίσης θεσπίζεται ηλεκτρονικό μητρώο στην Εισαγγελία Αθηνών, στο οποίο καταγράφονται όσοι έχουν ποινική καταδίκη για κακοποίηση ζώων.

Στο Μητρώο καταγράφονται όσοι έχουν καταδικαστεί τελεσίδικα και δεν γίνονται αποδεκτοί στο Εθνικό Μητρώο Ζώων Συντροφιάς ως ιδιοκτήτες ή ανάδοχοι ζώων συντροφιάς ή υπεύθυνοι νομικού προσώπου, ούτε επιτρέπεται να έχουν εθελοντική ή μη θέση από την οποία μπορούν να επηρεάσουν την ευζωία ενός ζώου, συμπεριλαμβανομένης της εργασίας σε καταφύγιο, τσίρκο, ζωολογικό κήπο ή κτηνοτροφική μονάδα, για περίοδο τουλάχιστον δέκα ετών από την τελεσίδικη ποινική καταδίκη, εκτός αν η επιβληθείσα ποινή έχει μεγαλύτερη διάρκεια. Σε περίπτωση αμετάκλητης αθωωτικής απόφασης, η εγγραφή διαγράφεται.

ΚΕΔΕ: Να αποσαφηνιστεί η κατανομή της χρηματοδότησης

Διευκρινίσεις στα σημεία που αφορούν τη χρηματοδότηση των δήμων αναμένεται να ζητήσει η Κεντρική Ενωση Δήμων Ελλάδας (ΚΕΔΕ), αφού πρώτα μελετήσει το υπό διαβούλευση σχέδιο νόμου: «Θα πρέπει να οριστεί ξεκάθαρα το ύψος και η κατανομή της χρηματοδότησης στους δήμους. Ο κόσμος μιλά για τις υποχρεώσεις των δήμων, οι οποίοι χρηματοδοτούνται για το σκοπό αυτό, αλλά δε γνωρίζει τα ακριβή μεγέθη. Ο δήμος Τρικκαίων επιδοτήθηκε με 2.700 ευρώ όταν για το ζήτημα των αδέσποτων έχει δαπανήσει ήδη περισσότερα από 100.000 ευρώ», επισημαίνει στο «ethnos.gr» ο δήμαρχος Τρικκαίων και πρόεδρος της ΚΕΔΕ, Δημήτρης Παπαστεργίου.

Ο ίδιος προσθέτει ότι η ΚΕΔΕ θα μελετήσει και τη διάταξη, η οποία εισήχθη στο νομοσχέδιο και ουσιαστικά δίνει τη δυνατότητα να σε κάποιον ιδιώτη να αφήνει το σκύλο ή τη γάτα του στο δήμο έναντι 300 και 100 ευρώ αντίστοιχα.

Τα νέα πρόστιμα (Σε περίπτωση υποτροπής τα πρόστιμα διπλασιάζονται κάθε φορά).

 • Μη εφαρμογή από τον ιδιοκτήτη, τον κάτοχο ή τον υπεύθυνο των ζώων, των κανόνων προστασίας και καλής μεταχείρισής τους και μη τήρηση, από μέρους τους, των ειδικών απαιτήσεων ώστε να εξασφαλίζεται η ευζωία τους: 1.000 ευρώ
 • Διατήρηση ως ζώου συντροφιάς ζώου που δεν περιλαμβάνεται στον κατάλογο των ζώων συντροφιάς: 1.000 ευρώ
 • Παράλειψη σήμανσης και καταχώρισης των εκτρεφόμενων, αναπαραγόμενων ή προς πώληση σκύλων και γατών, καθώς και παράλειψη καταχώρισης των αλλαγών των στοιχείων τους και των στοιχείων θηλυκού γονέα : 3.000 ευρώ.
 • Παράλειψη πλήρους και ακριβούς ενημέρωσης του ΕΜΖΣ από κτηνίατρο: 300 ευρώ
 • Αναληθής καταχώρηση κτηνιάτρου περί στείρωσης του ζώου συντροφιάς στο ΕΜΖΣ: 10.000 ευρώ
 • Παράλειψη εμπρόθεσμης σήμανσης και καταγραφής σκύλου ή γάτας ή δήλωσης της απώλειας του ζώου συντροφιάς, καθώς και παράλειψη καταχώρισης στο ΕΜΖΣ όλων των απαιτούμενων στοιχείων που αφορούν τον ιδιοκτήτη ή το ζώο συντροφιάς και τυχόν μεταβολών τους: 300 ευρώ
 • Παράλειψη στείρωσης σκύλου ή γάτας: 1.000 ευρώ
 • Παράλειψη τήρησης των κανόνων ευζωίας του ζώου συντροφιάς ή της κτηνιατρικής εξέτασης του ζώου ή του ετήσιου εμβολιασμού του, καθώς και ακρωτηριασμός του ζώου χωρίς να συντρέχει ιατρικός λόγος: 1.000 ευρώ
 • Μη ύπαρξη ενημερωμένου διαβατηρίου: 300 ευρώ
 • Παράλειψη άμεσου καθαρισμού του περιβάλλοντος από τα περιττώματα του ζώου 100 ευρώ
 • Παράλειψη τήρησης των κανόνων για τον ασφαλή περίπατο του σκύλου. Πρόκληση ζημιάς από σκύλο Παράλειψη λήψης μέτρων πρόληψης της εξόδου του σκύλου από την ιδιοκτησία του κυρίου ή του κατόχου ή του συνοδού ή του φύλακα 300 ευρώ
 • Μόνιμη διαβίωση γάτας σε κλουβί 300 ευρώ
 • Αφαίρεση του ηλεκτρονικού μέσου της σήμανσης από ζώο συντροφιάς, χωρίς να συντρέχει ιατρικός λόγος 3.000 ευρώ και αφαίρεση άδειας επαγγέλματος του κτηνιάτρου για δύο (2) έτη
 • Μη κατοχή ενημερωμένου διαβατηρίου του κυνηγετικού σκύλου σε οποιαδήποτε μετακίνηση του ζώου 500 ευρώ
 • Παράλειψη τήρησης ενημερωμένου ηλεκτρονικού βιβλιαρίου υγείας ή διαβατηρίου ζώων συντροφιάς που προορίζονται για εκτροφή ή αναπαραγωγή ή πώληση 1.000 ευρώ για το πρώτο ζώο, προσαυξανόμενο κατά 10% για κάθε επόμενο
 • Παράνομη εκτροφή, αναπαραγωγή ή πώληση 3.000 ευρώ
 • Παράλειψη τήρησης μητρώων για κάθε θηλυκό ζώο αναπαραγωγής από εκτροφέα 1.000 ευρώ για το πρώτο ζώο, προσαυξανόμενο κατά 10% για κάθε επόμενο
 • Γονιμοποίηση θηλυκών σκύλων αναπαραγωγής πριν από τον δεύτερο (2ο) οιστρικό κύκλο και πριν από την παρέλευση εννέα (9) μηνών από τον τελευταίο τοκετό 2.000 Ευρώ για το πρώτο ζώο, προσαυξανόμενο κατά 10% για κάθε επόμενο
 • Αναπαραγωγή μετά το ένατο (9ο) έτος της ηλικίας του ζώου, καθώς και αναπαραγωγή του ίδιου ζώου περισσότερες από έξι (6) φορές σε όλη τη ζωή του 2.000 Ευρώ για το πρώτο ζώο, προσαυξανόμενο κατά 10% για κάθε επόμενο
 • Αναπαραγωγή ζώων συντροφιάς που τα ανατομικά και φυσιολογικά χαρακτηριστικά ή τα χαρακτηριστικά της συμπεριφοράς τους μπορεί, ανάλογα με το είδος και τη φυλή, να αποδειχθούν βλαβερά για την υγεία και ευζωία του θηλυκού αναπαραγωγικού ζώου συντροφιάς και των απογόνων του 3.000 Ευρώ για το πρώτο ζώο, προσαυξανόμενο κατά 10% για κάθε επόμενο
 • Πώληση σκύλων και γατών με ηλικία μικρότερη των δέκα (10) εβδομάδων. Πώληση σκύλων και γατών σε υπαίθριους δημόσιους χώρους, συμπεριλαμβανομένων των υπαίθριων αγορών, καθώς και σε καταστήματα πώλησης ειδών ζώων συντροφιάς (pet shops) 4.000 Ευρώ ανά ζώο που πωλείται
 • Εισαγωγή και εμπορία ακρωτηριασμένων σκύλων 2.000 Ευρώ ανά ζώο
 • Αναπαραγωγή σκύλων που είναι ακρωτηριασμένοι 1.000 Ευρώ ανά ζώο
 • Διαδικτυακές ή έντυπες αγγελίες α) για ζευγάρωμα ζώων συντροφιάς ή β) για πώληση ζώων συντροφιάς σε έντυπο, φυλλάδιο ή ιστοσελίδα ή μέσο κοινωνικής δικτύωσης χωρίς αναφορά του αριθμού ηλεκτρονικής σήμανσής τους και του αριθμού έγκρισης του εκτροφέα, υιοθεσία αδέσποτων ζώων χωρίς αναφορά στον υπερσύνδεσμο της υιοθεσίας που έχει αναρτηθεί στην Πανελλήνια Πλατφόρμα Υιοθεσιών 1.000 ευρώ
 • Είσοδος στην ελληνική επικράτεια ζώου συντροφιάς που δεν έχει ηλεκτρονική σήμανση 500 ευρώ
 • Μετακίνηση σκύλων και γατών κατά παράβαση των παρ. 1, 2 και 3 του άρθρου 10 500 ευρώ ανά ζώο
 • Μεταφορά ζώου συντροφιάς σε μέσο μαζικής μεταφοράς χωρίς τήρηση των προυποθέσεων 300 Ευρώ ανά ζώο
 • Ανυπαρξία ειδικών κλουβιών για τη μεταφορά μεγάλων ζώων συντροφιάς σε επιβατηγά πλοία 5.000 Ευρώ
 • Μεταφορά ζώων συντροφιάς στον χώρο αποσκευών σε λεωφορεία των ΚΤΕΛ, τουριστικών και άλλων λεωφορείων 1.000 Ευρώ
 • Διοργάνωση έκθεσης με ζώα συντροφιάς χωρίς άδεια 5.000 ευρώ ανά ημέρα εκδήλωσης
 • Πρόκληση φόβου ή πόνου σε ζώο συντροφιάς κατά τη διάρκεια εκδήλωσης ή παράλειψη άμεσης επίβλεψης ζώου συντροφιάς κατά τη διάρκεια εκδήλωσης ή παράλειψη χρήσης φίμωτρου ή απομάκρυνσης από εκδήλωση ζώου συντροφιάς που εκδηλώνει επιθετική συμπεριφορά 1.000 ευρώ ανά ζώο
 • Παράλειψη σήμανσης και καταγραφής ζώου συντροφιάς που συμμετέχει σε έκθεση Προσκόμιση ακρωτηριασμένου ζώου για συμμετοχή του σε έκθεση και αποδοχή του από τον υπεύθυνο που την διοργανώνει 1.000 Ευρώ ανά ζώο
 • Παράλειψη κατοχής εκτυπωμένου και υπογεγραμμένου από τον κτηνίατρο αντιγράφου του ηλεκτρονικού βιβλιαρίου ή ενημερωμένου διαβατηρίου ζώου συντροφιάς που συμμετέχει σε έκθεση 1.000 ευρώ για το πρώτο ζώο, προσαυξανόμενο κατά 10% για κάθε επόμενο
 • Παράλειψη τήρησης των κανόνων ευζωίας, των υγειονομικών διατάξεων και των αστυνομικών διατάξεων περί κοινής ησυχίας για ζώα συντροφιάς που διατηρούνται σε μονοκατοικίες και διαμερίσματα, Διατήρηση περισσότερων από δύο (2) ζώων συντροφιάς σε διαμέρισμα πολυκατοικίας, όπου ο κανονισμός απαγορεύει τη διατήρηση περισσότερων ζώων συντροφιάς 500 ευρώ ανά ζώο
 • Παράλειψη λήψης από τα υπεύθυνα πρόσωπα κατάλληλων μέτρων για την αποτροπή πρόσβασης των αδέσποτων σε απορρίμματα 1.000 Ευρώ
 • Συμμετοχή ζώου σε πρόγραμμα ή παράσταση που διεξάγεται σε τσίρκο ή από θίασο με ποικίλο πρόγραμμα 30.000 Ευρώ για κάθε ζώο που διατηρείται
 • Συμμετοχή κάθε είδους ζώου σε θεάματα και άλλες συναφείς δραστηριότητες της παρ. 2 του άρθρου 14 και του άρθρου 15: 20.000 Ευρώ για κάθε ζώο που διατηρείται
 • Χρησιμοποίηση ζώου σε υπαίθρια δημόσια έκθεση με σκοπό την αποκόμιση οικονομικού οφέλους ή στο πλαίσιο τήρησης λαϊκών ή τοπικών παραδόσεων 10.000 Ευρώ για κάθε χρησιμοποιούμενο ζώο
 • Εκτροφή, εκπαίδευση και χρησιμοποίηση ζώου σε οποιοδήποτε είδος μάχης 20.000 ευρώ για κάθε ζώο
 • Εκτροφή ή/και χρησιμοποίηση σκύλου ή γάτας ή ιπποειδούς για παραγωγή γούνας, δέρματος, κρέατος ή για την παρασκευή φαρμακευτικών ή άλλων ουσιών 50.000 ευρώ για κάθε ζώο
 • Κακοποίηση, κακή και βάναυση μεταχείριση οποιουδήποτε είδους ζώου (δραστικός και μη ιατρογενής περιορισμός της φυσιολογικής κίνησης, μη επιτρεπτές μέθοδοι εκπαίδευσης, εργασία μη προβλεπόμενη για το είδος του ζώου, μη σύννομη αναπαραγωγή, εκούσιος τραυματισμός με απλή σωματική βλάβη, εγκατάλειψη): 5.000 έως 15.000 για κάθε ζώο, ανάλογα με τη σοβαρότητα του αδικήματος
 • Φόνος, βασανισμός των ζώων με την εσκεμμένη πρόκληση έντονου σωματικού πόνου ή σωματικής εξάντλησης, επικίνδυνης για την υγεία τους, ιδίως με δηλητηρίαση, στραγγαλισμό, απαγχονισμό, πνιγμό/πνιγμονή, πρόκληση εγκαύματος, θερμοπληξία, ηλεκτροπληξία, κρυοπαγήματα, σύνθλιψη, ακρωτηριασμό (μη θεραπευτικό), πυροβολισμό (πρόκληση τραύματος ή/και θάνατος ζώου), εκούσιο τραυματισμό (βαριά, επικίνδυνη σωματική βλάβη), μάχες μεταξύ ζώων, κτηνοβασία, σεξουαλική κακοποίηση του ζώου με χρήση αντικειμένων για τη σαδιστική ευχαρίστηση του δράστη, εγκατάλειψη νεογέννητων ζώων καθώς και πώληση, εμπορία και παρουσίαση – διακίνηση μέσω διαδικτύου οποιουδήποτε οπτικοακουστικού υλικού, στο οποίο απεικονίζεται κάθε είδους σεξουαλική συνεύρεση με ζώα, καθώς και οποιαδήποτε πράξη βίας ή θανάτωση μικρών ζώων με σκοπό το κέρδος και τη σεξουαλική ικανοποίηση ατόμων που παρακολουθούν ή συμμετέχουν σε αυτά β’ και παρ. 2 και για κάθε περιστατικό: 30.000 έως 50.000 ευρώ για κάθε ζώο
 • Εγκατάλειψη τραυματισμένου ζώου μετά από τροχαίο ατύχημα 500 ευρώ
 • Η με οποιονδήποτε τρόπο άρνηση ή παρακώλυση του ελέγχου που πραγματοποιούν τα αρμόδια όργανα βεβαίωσης των παραβάσεων κατά την άσκηση των καθηκόντων ελέγχου καθώς και η μη παροχή ή η παροχή ψευδών, ελλιπών ή/και ανακριβών πληροφοριών και στοιχείων 500 ευρώ
 • διαπιστώνεται η παράβαση. 3. άρθρων 6, 11 και 14 αφαιρείται και η άδεια λειτουργίας για διάστημα από ένα (1) μήνα έως ένα (1) έτος. Αρμόδια όργανα βεβαίωσης των παραβάσεων του παρόντος είναι τα αναφερόμενα στην παρ. 6 του άρθρου 3

Πηγή: ethnos.gr