2018: ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΈΤΟΣ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗΣ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑΣ Έκδοση βιβλίου για τις Ξηρολιθικές κατασκευές

Στο πλαίσιο των δράσεων του Ευρωπαϊκού Έτους Πολιτιστικής Κληρονομιάς,το ΔΣ τουΙδρύματος Κεφαλονιάς και Ιθάκης (ΙΚΙ), βρίσκεται στην ευχάριστη θέση να ανακοινώσει την έκδοση του βιβλίου«Ξηρολιθικές κατασκευές και κτισμένη κληρονομιά/DryStoneConstructionsandBuiltHeritage/ConstructionsenPierreSècheetPatrimoineBâti».

Στο βιβλίο αυτό περιέχονται οι εισηγήσεις του 15ου Διεθνούς Συνεδρίου για τις ξηρολιθικές κατασκευές που έλαβε χώρα τον Σεπτέμβριο του2016 στο Αργοστόλι και διοργανώθηκε από το ΙΚΙ και την Διεθνή Εταιρεία για τη Διεπιστημονική Μελέτη των Ξηρολιθικών Κατασκευών/Societé ScientifiqueInternationalepourl’ EtudePluridisciplinairedelaPierreSèche(SPS) με την  ενίσχυση των υπουργείων ΥΠΠΟΑ και ΥΠΕΝ και την στήριξη τοπικών φορέων. Οι περισσότερες εργασίες δημοσιεύονται στα ελληνικά ενώ οι υπόλοιπες στα αγγλικά ή στα γαλλικά και συνοδεύονται από πλούσιο φωτογραφικό υλικό.

Το ΙΚΙ προγραμματίζει την παρουσίαση του βιβλίου στις αρχές του νέου χρόνου σε ημερομηνία που θα  καθοριστεί με νεότερη  ανακοίνωση.

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το συνέδριο στην ιστοσελίδα του ΙΚI :  www.ikifoundation.gr