58 επικουρικοί και αγροτικοί γιατροί υποστηρίζονται από την Περιφέρεια Ιονίων Νήσων

Την αύξηση του μηνιαίου οικονομικού βοηθήματος σίτισης και διατροφής στους επικουρικούς και αγροτικούς γιατρούς του Γενικού Νοσοκομείου Κέρκυρας, των Διαποντίων Νήσων, καθώς και των γιατρών στο ΠΕΔΥ αποφάσισε ομόφωνα το Περιφερειακό Συμβούλιο Ιονίων Νήσων.

Ειδικότερα το Π.Σ αποφάσισε  την αύξηση του επιδόματος από τα 200 ευρώ στα 350ευρώ μηνιαίως . Την ίδια ώρα το Π.Σ αποφάσισε την τροποποίηση της υπ’αρ. απόφασης: 82-9/26.04.2015 Π.Σ της ΠΙΝ, για την παροχή κινήτρων υπέρ νεοπροσλαμβανομένων Επικουρικών ιατρών και αγροτικών ιατρών στις Π.Ε. Κεφαλονιάς και Ιθάκης, κατ΄ εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 20 του Ν. 4213/13.

Υπενθυμίζεται ότι στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων της και με στόχο τη στήριξη του δημόσιου συστήματος υγείας η Περιφέρεια Ιονίων Νήσων παρέχει από τα ταμεία της μηνιαίο οικονομικό βοήθημα συνολικά σε 58 επικουρικούς και αγροτικούς γιατρούς  ως επιπλέον κίνητρο για όσους  υπηρετούν σε άγονες – νησιωτικές περιοχές (βάσει του άρθρου 43 του Ν.4368/2016 ΦΕΚ 21/Α/2016).

Αναλυτικά ανά Περιφερειακή Ενότητα:

ΠΕ Κέρκυρας: 30 γιατροί

ΠΕ Λευκάδας :14  γιατροί

ΠΕ Κεφαλονιάς και Ιθάκης: 8 γιατροί

ΠΕ Ζακύνθου: 6 γιατροί