Για μεγάλο πρόβλημα κάνουν λόγο οι τοπικοί άρχοντες, που δέσμευσαν κονδύλι απο τα ταμεία του Δήμου.

Ο Δήμος Καρπάθου στην προσπάθειά του να επιλύσει το μεγάλο πρόβλημα των ανεπιτήρητων παραγωγικών ζώων, δέσμευσε στον προϋπολογισμό του ποσόν χρημάτων και αναμόρφωσε την αμοιβή ανά ζώο που θα περισυλλεχθεί, σε 80 ευρώ χωρίς τον Φ.Π.Α.

Όλες οι λεπτομέρειες γι’ αυτή την εργασία αναφέρονται στη μελέτη, η οποία έχει συνταχθεί και ευρίσκεται στο γραφείο του Τμήματος τοπικής ανάπτυξης και οικονομίας και είναι στη διάθεση όλων των ενδιαφερομένων.

Πηγή: rodiaki.gr