Ο χώρος του Ναυτικού Μουσείου Σάμης είναι εξ ολοκλήρου δημιουργία του, όπως κ τα είκοσι δύο ξύλινα σκάφη της ελληνικής παραδοσιακής ναυπηγικής που εκτίθενται σε αυτόν. Εκεί ο επισκέπτης κάνει ένα ταξίδι 3500 χιλιάδων χρόνων ανάμεσα σε απίστευτης ομορφιάς και λεπτομέρειας εκθέματα, κατασκευασμένα σε ναυπηγικές γραμμές και συνεπώς πλεύσιμα. Αυτό το «Αέναο Ταξίδι» , τη Παρασκευή, 2 Αυγούστου 2019 στις 7:30 μ.μ. – 9 μ.μ., θα επιδιώξει να αναδείξει ο Σωτήρης Μαρκέτος στο Saristra Festival 2019 μιλώντας για το πώς γεννήθηκε αυτή η ιδέα, για τον ρόλο του σκάφους ως του πρώτου χρονικά μέσου προσέγγισης και αλληλεπίδρασης διαφορετικών πολιτισμών και τη σημασία της αναβίωσης της παραδοσιακής ναυπηγικής στην σύγχρονη ναυτική δραστηριότητα.

Τhe Naval Museum of Sami is entirely his creation, like the twenty-two wooden boats of Greek traditional shipbuilding exposed at its venue. There the visitor makes a 3500-thousand-year journey between incredibly beautiful and detailed exhibits, built on shipbuilding lines and therefore navigable. This «Prolonged Journey» will be attempted at Saristra Festival, as Sotiris Marketos will be talking about how this idea was born, the role of the vessel as the first ever mean to assist the approach and interaction between different civilizations, as well as about the importance of reviving traditional shipbuilding in modern naval activity.

Πηγή: samikefalonias.wordpress.com