ΑΛΛΑΓΕΣ ΔΡΟΜΟΛΟΓΙΩΝ F/B ΙΟΝΙΟΥ ΠΕΛΑΓΟΥΣ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟΔΟ ΤΩΝ ΕΟΡΤΩΝ

ΣΑΒΒΑΤΟ 22 -12-2018
ΣΑΜΗ – ΙΘΑΚΗ (ΠΙΣΑΕΤΟΣ) : 08:15, 19:00
ΙΘΑΚΗ (ΠΙΣΑΕΤΟΣ) – ΣΑΜΗ : 09:00, 19:45
ΙΘΑΚΗ (ΠΙΣΑΕΤΟΣ) – ΑΣΤΑΚΟΣ : 09:00
ΑΣΤΑΚΟΣ – ΙΘΑΚΗ (ΒΑΘΥ) : 12:15
ΙΘΑΚΗ (ΒΑΘΥ) – ΑΣΤΑΚΟΣ : 14:30
ΑΣΤΑΚΟΣ – ΙΘΑΚΗ ( ΠΙΣΑΕΤΟΣ) : 16:30

ΚΥΡΙΑΚΗ 23 -12-2018
ΑΣΤΑΚΟΣ – ΙΘΑΚΗ (ΠΙΣΑΕΤΟΣ) : 12:15, 18:30
ΣΑΜΗ – ΙΘΑΚΗ (ΠΙΣΑΕΤΟΣ) : 15:00
ΙΘΑΚΗ (ΠΙΣΑΕΤΟΣ) – ΑΣΤΑΚΟΣ : 15:35
ΙΘΑΚΗ (ΠΙΣΑΕΤΟΣ) – ΣΑΜΗ : 21:00

ΔΕΥΤΕΡΑ 24 -12-2018 , ΣΑΒΒΑΤΟ 29-12-2018 ,
ΔΕΥΤΕΡΑ 31-12-2018

ΣΑΜΗ – ΙΘΑΚΗ (ΠΙΣΑΕΤΟΣ) : 08:15, 14:45
ΙΘΑΚΗ (ΠΙΣΑΕΤΟΣ) – ΣΑΜΗ : 09:00, 15:30
ΙΘΑΚΗ (ΠΙΣΑΕΤΟΣ) – ΑΣΤΑΚΟΣ : 09:00
ΑΣΤΑΚΟΣ – ΙΘΑΚΗ (ΠΙΣΑΕΤΟΣ) : 12:15

ΤΕΤΑΡΤΗ 26 -12-2018, ΚΥΡΙΑΚΗ 30-12-2018
ΣΑΜΗ – ΙΘΑΚΗ (ΠΙΣΑΕΤΟΣ) : 15:00
ΙΘΑΚΗ (ΠΙΣΑΕΤΟΣ) – ΑΣΤΑΚΟΣ : 15:35
ΑΣΤΑΚΟΣ – ΙΘΑΚΗ (ΠΙΣΑΕΤΟΣ) : 18:30
ΙΘΑΚΗ (ΠΙΣΑΕΤΟΣ) – ΣΑΜΗ : 21:00

ΠΕΜΠΤΗ 27 -12-2018
ΣΑΜΗ – ΙΘΑΚΗ (ΠΙΣΑΕΤΟΣ) : 08:15, 14:45
ΙΘΑΚΗ (ΠΙΣΑΕΤΟΣ) – ΣΑΜΗ : 09:00, 15:30
ΙΘΑΚΗ (ΠΙΣΑΕΤΟΣ) – ΑΣΤΑΚΟΣ : 09:00, 15:30
ΑΣΤΑΚΟΣ – ΙΘΑΚΗ (ΠΙΣΑΕΤΟΣ) : 12:15

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 28 -12-2018
ΣΑΜΗ – ΙΘΑΚΗ (ΠΙΣΑΕΤΟΣ) : 08:15, 14:45
ΙΘΑΚΗ (ΠΙΣΑΕΤΟΣ) – ΣΑΜΗ : 09:00, 15:30, 21:30
ΙΘΑΚΗ (ΠΙΣΑΕΤΟΣ) – ΑΣΤΑΚΟΣ : 09:00, 15:30
ΑΣΤΑΚΟΣ – ΙΘΑΚΗ (ΠΙΣΑΕΤΟΣ) : 12:15, 19:00

ΚΥΡΙΑΚΗ 6 -1-2019
ΑΣΤΑΚΟΣ – ΙΘΑΚΗ (ΠΙΣΑΕΤΟΣ) : 12:15, 18:30
ΣΑΜΗ – ΙΘΑΚΗ (ΠΙΣΑΕΤΟΣ) : 15:00
ΙΘΑΚΗ (ΠΙΣΑΕΤΟΣ) – ΑΣΤΑΚΟΣ : 15:35
ΙΘΑΚΗ (ΠΙΣΑΕΤΟΣ) – ΣΑΜΗ : 21:00

Την ημέρα των Χριστουγέννων, 25-12-2018 και την ημέρα της Πρωτοχρονιάς, 1-1-2019 δεν θα πραγματοποιηθεί κανένα δρομολόγιο.

ΚΑΛΕΣ ΓΙΟΡΤΕΣ ΣΕ ΟΛΟΥΣ!!!

ΙΟΝΙΟΝ Π. ΝΑΥΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕIA
F/B ΙΟΝΙΟΝ ΠΕΛΑΓΟΣ
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ-ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ : DELAS TOURS
ΤΗΛ. : 26740-32104