Αλλάζουν τα πρόστιμα της Τροχαίας – Κλήσεις ανά παράβαση και οδηγό

Η φιλοσοφία του νέου σχεδίου του υπουργείου Μεταφορών είναι η θεσμοθέτηση μη υψηλών χρηματικών προστίμων, ενώ έμφαση δίνεται στις πέντε πιο επικίνδυνες παραβάσεις του ΚΟΚ

Κατηγοριοποίηση παραβάσεων ανάλογα με το βαθμό επικινδυνότητας και διαβάθμιση του ύψους των προστίμων που θα κόβει στους δρόμους η Τροχαία, προβλέπει, μεταξύ άλλων, το Σχέδιο του υπουργείου Μεταφορών για την οδική ασφάλεια, το οποίο δημοσιοποιήθηκε την Τετάρτη 3 Φεβρουαρίου. Η φιλοσοφία είναι η θεσμοθέτηση μη υψηλών χρηματικών προστίμων, ενώ έμφαση δίνεται στις πέντε πιο επικίνδυνες παραβάσεις του ΚΟΚ που συχνά οδηγούν σε τραυματισμούς και θανάτους. Αυτά είναι:

 • η υπερβολική ταχύτητα
 • η μη χρήση ζώνης,
 • η μη χρήση κράνους,
 • η οδήγηση υπό την επήρεια αλκοόλ και ναρκωτικών ουσιών
 • και η χρήση κινητού τηλεφώνου.

τα πρόστιμα θα είναι στοχευμένα ανά παράβαση είτε στο αυτοκίνητο είτε στον οδηγό. Για παράδειγμα:

 1. για το μη έλεγχο του οχήματος από ΚΤΕΟ ή σπασμένο καθρέφτη θα προβλέπεται αφαίρεση των στοιχείων κυκλοφορίας
 2. αντίθετα για τη μη χρήση ζώνης ή κράνους, τα πρόστιμα και οι κυρώσεις θα στοχεύουν τον οδηγό

Πρόστιμα μέσω e-banking ή ΑΤΜ

Ως προς την εισπραξιμότητα των προστίμων, προβλέπεται η βεβαίωση και καταχώρηση των παραβάσεων του ΚΟΚ με ψηφιακή διαδικασία. Επιπλέον, η ευθύνη για παράβαση που επιβάλλεται απουσία του οδηγού (και πιστοποιείται με κάμερες, ραντάρ) θα αποδίδεται στον ιδιοκτήτη του οχήματος.

Θα υπάρχει δυνατότητα πληρωμής μέσω e-banking ή ΑΤΜ και βεβαίωσης της υπερήμερης οφειλής στο Taxisnet, ενώ για το point system προβλέπεται η άμεση online ενημέρωση των οδηγών για την καταγραφή των παραβάσεών τους και των πόντων που έχουν στο point system. Επιπλέον η Τροχαία θα έχει τη δυνατότητα άμεσης ενημέρωσης για την οδηγική συμπεριφορά όλων των οδηγών.

Διαβάστε ακόμα: Οδική Ασφάλεια: Αλλάζουν όλα σε παραβάσεις, point system – Πρόστιμα με e-banking

Διασφάλιση της επιβολής και είσπραξης του προστίμου

Το Υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών σε συνεργασία με τα Υπουργεία Ψηφιακής Διακυβέρνησης, Προστασίας του Πολίτη και Οικονομικών έχει ξεκινήσει τον επανασχεδιασμό και την υλοποίηση με ηλεκτρονικά μέσα της διαδικασίας βεβαίωσης και είσπραξης των παραβάσεων του Κ.Ο.Κ.

Ο στόχος είναι διττός: ο τερματισμός του καθεστώτος της γενικευμένης πεποίθησης ατιμωρησίας και η αύξηση των εσόδων των ΟΤΑ.

 • Κάθε παραβάτης του ΚΟΚ θα γνωρίζει ότι θα πρέπει να καταβάλει το προβλεπόμενο πρόστιμο και η διοικητική διαδικασία θα έχει ως εξής:
 • Βεβαίωση και καταχώρηση των παραβάσεων του ΚΟΚ με ηλεκτρονικά μέσα.
 • Πρόβλεψη ώστε η ευθύνη για παράβαση που επιβάλλεται απουσία του οδηγού (κάμερες, ραντάρ) να αποδίδεται στον ιδιοκτήτη του οχήματος.
 • Δυνατότητα ηλεκτρονικής πληρωμής της παράβασης μέσω e banking ή ATM.
 • Βεβαίωση της υπερήμερης οφειλής στο TAXIS
 • Βάσει της ισχύουσας νομοθεσίας, τα πρόστιμα του Κ.Ο.Κ. έχουν ανταποδοτικό χαρακτήρα και αποτελούν πόρους των ΟΤΑ στην περιοχή των οποίων συντελέστηκε η παράβαση.

Προτείνεται η θεσμοθέτηση ενός Εθνικού Ταμείου Οδικής Ασφάλειας. Τα ποσά από τα πρόστιμα του ΚΟΚ θα εξακολουθούν να αποδίδονται υπέρ του οικείου ΟΤΑ, αλλά θα διασφαλίζεται ότι θα επενδύονται σε πολιτικές ενίσχυσης της οδικής ασφάλειας στο πλαίσιο υλοποίησης των ΣΒΑΚ.

Τα βασικά χαρακτηριστικά του ταμείου θα είναι:

 • Σύσταση νομικού προσώπου υπό την εποπτεία του Υπουργείου Εσωτερικών με συμμετοχή εκπροσώπων των Υπουργείων Οικονομικών και Υποδομών και Μεταφορών και της ΚΕΔΕ.
 • Το Ταμείο θα είναι ο βασικός μηχανισμός συλλογής των χρηματικών ποσών από τα πρόστιμα του ΚΟΚ. Θα κατανέμει τα ποσά στους Δήμους με βάση τη γεωγραφική κατανομή των προστίμων.
 • Οι Δήμοι θα δίνουν αναφορά στο Ταμείο για τις δράσεις οδικής ασφάλειας που υλοποιούν.
 • Το Ταμείο θα εγκαθιδρύσει μηχανισμό εποπτείας των δράσεων οδικής ασφάλειας στη βάση δεικτών επίτευξης/επίδοσης.
 • Θα παρέχει τεχνογνωσία και συμβουλευτικό ρόλο στους Δήμους

Καθιέρωση ηλεκτρονικής διαδικασίας για την παρακολούθηση των παραβάσεων του Κ.Ο.Κ.

 • Πρώτον, μέσω του ανασχεδιασμού του συστήματος, ο παραβάτης θα γνωρίζει ότι οι προβλεπόμενοι πόντοι θα καταγράφονται σε εύλογο χρόνο.
 • Δεύτερον, θα γίνει εφικτή η άμεση online ενημέρωση των οδηγών για την καταγραφή των παραβάσεών τους και των πόντων που έχουν στο point system.
 • Τρίτον, η Τροχαία θα έχει τη δυνατότητα άμεσης ενημέρωσης για την οδηγική συμπεριφορά όλων των οδηγών.
 • Τέταρτον, θα αντλούνται στατιστικά στοιχεία για το είδος και τη συχνότητα της παραβατικότητας των Ελλήνων οδηγών.

Πηγή: ethnos.gr