Σύμφωνα με τις προβλέψεις του Ν. 4559/2018, το πρόγραμμα σπουδών «Τεχνολογία Ήχου και Μουσικών Οργάνων» (ΤΗΜΟ), όπως αυτό είχε οριστεί κατά την λειτουργία του καταργηθέντος ομότιτλου Τμήματος του πρώην Τ.Ε.Ι. Ιονίων Νήσων, υλοποιείται διδακτικά από το Τμήμα Εθνομουσικολογίας του Ιονίου Πανεπιστημίου, ήδη από το προηγούμενο διδακτικό έτος 2018-2019.
Μέχρι και σήμερα, το Τμήμα Εθνομουσικολογίας μεριμνά για την ποιοτική λειτουργία του προγράμματος ΤΗΜΟ, με όρους (απασχόληση μελών Δ.Ε.Π. του πρώην Τμήματος Τ.Η.Μ.Ο.,
πρόσληψη ακαδημαϊκών υποτρόφων, εργαστηριακές υποδομές και εγκαταστάσεις) απολύτως αντίστοιχους με αυτούς βάσει των οποίων το πρόγραμμα σπουδών διδασκόταν προ της 1ης Οκτωβρίου 2018, ημερομηνία κατά την οποία το πρώην Τ.Ε.Ι. Ιονίων Νήσων ενσωματώθηκε στο Ιόνιο Πανεπιστήμιο.
Τα μέλη της Συνέλευσης του Τμήματος Εθνομουσικολογίας, με πλήρη σεβασμό προς τους φοιτητές και με επίγνωση των ιδιαιτεροτήτων που έχουν διαμορφωθεί από το ισχύον
θεσμικό πλαίσιο, καταβάλουν κάθε δυνατή και σύννομη προσπάθεια ούτως ώστε οι φοιτητές του Προγράμματος ΤΗΜΟ να ολοκληρώσουν τις σπουδές τους και να αποκτήσουν
τις απαραίτητες γνώσεις και δεξιότητες που θα τους βοηθήσουν να ανταποκριθούν πλήρως στις απαιτήσεις του επαγγέλματός τους. Παράλληλα, δηλώνουν κατηγορηματικά ότι οι
πρόσφατες εξαγγελίες περί αναστολής της λειτουργίας του Τμήματος Εθνομουσικολογίας, δεν επηρεάζουν κατά οποιονδήποτε τρόπο την εκπαιδευτική λειτουργία του Προγράμματος, και δεν επιφέρουν αλλαγές στο καθεστώς επαγγελματικής αποκατάστασης των αποφοίτων του. Είναι δε σαφές, ότι τα μέλη της Συνέλευσης του Τμήματος, εναρμονισμένα με τις διατάξεις του αναμενόμενου νομοσχεδίου που θα ορίζει το ακριβές καθεστώς αναστολής
λειτουργίας, θα πράξουν ότι είναι δυνατό για την διασφάλιση της συνεχούς και απροβλημάτιστης εκπαίδευσης του φοιτητών.

Τα μέλη της Προσωρινής Συνέλευσης του Τμήματος Εθνομουσικολογίας,

Καθηγητής Δήμος Δημητριάδης, Πρόεδρος ΤΜΕΘ
Καθηγητής Ιωσήφ Παπαδάτος, Αντιπρύτανης Ι.Π.
Καθηγητής Ανδρέας Φλώρος, Κοσμήτορας ΣΜΟΤ
Αναπληρωτής Καθηγητής Ευστάθιος Μακρής, Πρόεδρος ΤΜΣ
Αναπληρωτής Καθηγητής Ανδρέας Μνιέστρης
Επίκ. Καθηγητής Κωνσταντίνος Καρδάμης
Επίκ. Καθηγητής Μηνάς Εμμανουήλ

Προηγούμενο άρθροΘρίλερ με νεκρό αγοράκι 2,5 ετών στο Περιστέρι
Επόμενο άρθροΗ πρώτη συνεδρίαση της ΠΕΔ-ΙΝ & η ομιλία του Παρίση