Άννα Φωκά: Μια Κεφαλονιτισσα προήχθη σε καθηγήτρια στο πανεπιστήμιο της Ουψάλα στην Σουηδια

Άννα Φωκά, Καθηγήτρια Ψηφιακών Ανθρωπιστικών Επιστημών στο Πανεπιστήμιο της Ουψάλα. Φωτογραφία Mikael Wallenstedt.
Η Άννα Φωκά προήχθη σε Τακτική Καθηγήτρια

Η κύρια ερευνήτρια του WASP-HS, Άννα Φωκά, προάγεται σε Τακτική Καθηγήτρια Ψηφιακών Ανθρωπιστικών Επιστημών στο Πανεπιστήμιο της Ουψάλα.

«Ως Καθηγήτρια στις Ψηφιακές Ανθρωπιστικές Επιστήμες και με υπόβαθρο στην πολιτιστική ιστορία, τις σπουδές των μέσων ενημέρωσης και την αρχαιολογία, προσπαθώ να κατανοήσω και να κατανοήσω τους κόσμους της προηγούμενης ζωής χρησιμοποιώντας ψηφιακές μεθόδους», λέει η Άννα Φωκά.

Η έρευνα της Άννας Φωκά επικεντρώνεται στη διασταύρωση της ψηφιακής τεχνολογίας με τους ιστορικούς κλάδους. Μελετά μεθόδους και εργαλεία τεχνητής νοημοσύνης που χρησιμοποιούνται για συλλογές ιστορικής και πολιτιστικής κληρονομιάς, καθώς και πώς αυτές οι τεχνολογίες μπορούν να χρησιμοποιηθούν για την ελαχιστοποίηση των ιστορικά εισαγόμενων προκαταλήψεων.

«Δυστυχώς, προκαταλήψεις μπορούν να βρεθούν παντού, αλλά ως Καθηγήτρια στις Ψηφιακές Ανθρωπιστικές Επιστήμες ελπίζω να χρησιμοποιήσω τη φωνή μου για να απεικονίσω τα πολλαπλά ζητήματα των προκαταλήψεων και να συνεισφέρω σε μια μελλοντική κοινωνία που εκτιμά τη διαφορετικότητα και την ένταξη», λέει.

Η πρόσφατα προαχθείσα καθηγήτρια είναι ο κύριος ερευνητής των έργων WASP-HS, «Artificial Intelligence As a Risk and Opportunity for the Authenticity of Archives» και του επερχόμενου έργου «Quantifying Culture: AI and Heritage».

Anna Foka, Professor in Digital Humanities at Uppsala University. Photo by Mikael Wallenstedt.

Anna Foka Promoted to Full Professor

WASP-HS Principal Investigator, Anna Foka, is promoted to Full Professor in Digital Humanities at Uppsala University.

“As Professor in Digital Humanities, and with a background in cultural history, media studies and archaeology, I try to understand and make sense of past life worlds by deploying digital methods”, says Anna Foka.

Anna Foka’s research is focused on the intersection between digital technology and historical disciplines. She is studying AI methods and tools used for historical and cultural heritage collections, as well as how these technologies may be used to minimize historically introduced biases.

“Unfortunately, biases can be found everywhere, but as Professor in Digital Humanities I hope I can use my voice to illustrate the multiple issues of biases and to contribute to a future society that values diversity and inclusion”, she says.

The newly promoted professor is Principal Investigator of WASP-HS projects, “Artificial Intelligence As a Risk and Opportunity for the Authenticity of Archives” and the upcoming project “Quantifying Culture: AI and Heritage”.

Πηγή: https://wasp-hs.org/