Απόσυρση αυτοκινήτων: Όλα τα δικαιολογητικά για ΙΧ με πινακίδες ή σε ακινησία

Πολλοί είναι οι οδηγοί που ενδιαφέρονται να προχωρήσουν σε απόσυρση του παλαιού τους αυτοκινήτου. Οι ενδιαφερόμενοι ωστόσο έχουν κάποιες απορίες, τις οποίες και θα λύσουμε παρακάτω, προκειμένου να είναι απόλυτα ενημερωμένοι για τη διαδικασία και τα δικαιολογητικά που χρειάζονται, αλλά για το τι πρέπει να αποφύγουν.

aposirsi

Στην ελληνική αγορά δραστηριοποιούνται ορισμένες εταιρείες που αναλαμβάνουν την ανακύκλωση ή απόσυρση οχημάτων. Η διαδικασία αφορά τόσο φυσικά πρόσωπα, όσο και εταιρείες, αλλά και οργανισμούς ή Ταξί.

Για την ανακύκλωση επιβατικού οχήματος ιδιωτικής χρήσης, ανάλογα με τον ιδιοκτήτη πρόσωπο στον οποίο ανήκει απαιτούνται τα ακόλουθα έγγραφα:

Φυσικό Πρόσωπο (όχημα με πινακίδες)

 1. Πρωτότυπη άδεια κυκλοφορίας αυτοκινήτου χωρίς παρακράτηση κυριότητας
 2. Κρατικές πινακίδες
 3. Υπεύθυνες δηλώσεις εξουσιοδότησης της εταιρείας, με βεβαίωση για το γνήσιο υπογραφής από ΚΕΠ ή Αστυνομικό Τμήμα
 4. Μη επικυρωμένο φωτοαντίγραφο ταυτότητας ιδιοκτήτη (και οι δυο όψεις)

Σε περίπτωση ύπαρξης συνιδιοκτητών, τα 3 & 4 απαιτούνται από όλους τους συνιδιοκτήτες.

Φυσικό πρόσωπο (όχημα σε ακινησία)

 1. Φωτοτυπία την άδεια κυκλοφορίας αυτοκινήτου (χωρίς παρακράτηση κυριότητας)
 2. Διαβιβαστικό έγγραφο της εφορίας (πινακίδων και άδειας) προς την αρμόδια διεύθυνση μεταφορών
 3. Υπεύθυνες δηλώσεις εξουσιοδότησης της εταιρείας μας, με βεβαίωση για το γνήσιο υπογραφής από ΚΕΠ ή Αστυνομικό Τμήμα
 4. Μη επικυρωμένο φωτοαντίγραφο ταυτότητας ιδιοκτήτη (και οι δυο όψεις)

Σε περίπτωση ύπαρξης συνιδιοκτητών, τα 3 & 4 απαιτούνται από όλους τους συνιδιοκτήτες.

Τι να προσέξεις κατά την απόσυρση

Μόνο τα Επίσημα Κέντρα Απόσυρσης εκδίδουν το Πιστοποιητικό Καταστροφής για ένα αυτοκίνητο. Το πιστοποιητικό αυτό είναι το επίσημο έγγραφο που πιστοποιεί τη διαγραφή από τα μητρώα του Κράτους. Τα αδειοδοτημένα Κέντρα Ανακύκλωσης αυτοκινήτων λειτουργούν υπό την εποπτεία του ΥΠΕΚΑ και της ΕΔΟΕ.

aposirsi

Οπότε, το να διαθέσεις το όχημα σε μη επίσημους φορείς ενέχει κινδύνους όπως είναι η μη διαγραφή του οχήματος από το όνομα του ιδιοκτήτη.

Ποια είναι τα βήματα για την απόσυρση/ανακύκλωση

Όλη η διαδικασία ολοκληρώνεται από το πιστοποιημένο κέντρο απόσυρσης. Ο κάτοχος του οχήματος, το μόνο που έχει να κάνει, αφού πρώτα έχει συμπληρώσει την αίτηση, είναι να παραδώσει τα απαιτούμενα έγγραφα στον οδηγό του γερανού που θα το παραλάβει. Ουσιαστικά, αφού συμπληρωθεί η αίτηση, υπάρχουν 4 βασικά πράγματα, τα οποία είναι:

 • Το αυτοκίνητο συλλέγεται με γερανό οδικής βοήθειας από την έδρα του ιδιοκτήτη έπειτα από ραντεβού
 • Το Κέντρο Απόσυρσης εκδίδει το επίσημο Πιστοποιητικό Καταστροφής
 • Ενημερώνεται η εφορία για τη διαγραφή από το ΑΦΜ του ιδιοκτήτη
 • Το Πιστοποιητικό αποστέλλεται στον ιδιοκτήτη για το αρχείο του

Πόσα χρήματα θα πάρω για το αυτοκίνητο

Αυτό εξαρτάται από την κατάσταση, το μοντέλο και τη χρονολογία κατασκευής του. Συνήθως, τα πιστοποιημένα κέντρα δίνουν τα χρήματα την ίδια στιγμή. Ένα ρεαλιστικό σενάριο, ανάλογα βέβαια με την κατάσταση του αυτοκινήτου είναι από 200 έως 600 €. Βέβαια, το ποσό ποικίλει και δεν αποκλείεται αν το όχημα είναι σε πολύ καλή κατάσταση με πολλά έξτρα πάνω, να ξεπεράσει και τα 1.000 €.

aposirsi

Φυσικά, εξαρτήματα από το αυτοκίνητο δεν μπορείς να αφαιρέσεις. Απαιτείται να το παραδώσεις αρτιμελές προς ανακύκλωση, χωρίς να λείπουν μηχανικά η κατασκευαστικά τμήματα. Όσο για την οριστική διαγραφή, ολοκληρώνεται μέσα σε περίπου 7-10 εργάσιμες ημέρες. Διαβάστε εδώ τα πάντα για την απόσυρση αυτοκινήτου.

Πηγή: gocar.gr