Έτοιμο το πρώτο τμήμα!!! Ευχαριστώ πολύ τους ηλεκτρολόγους μας Papaioannou Ioannis που έδωσαν τα πάντα για να είναι έτοιμο πριν τα Χριστούγεννα!!! ΚΑΛΕΣ ΓΙΟΡΤΕΣ!!!

Από το fb του Georgios Papaioannou