Σήμερα παγκόσμια ημέρα της νοσηλεύτριας και ο Διοικητής του νοσοκομείου μας, μας είχε, μια ευχάριστη έκπληξη !!!
Πρόσφερε στους προϊσταμένους των τμημάτων από ένα μπουκέτο λουλούδια προς ένδειξη τιμής για τον αγώνα και την προσφορά όλου του νοσηλευτικού προσωπικού του νοσοκομείου μας !!!

Από το fb της Μαρία Μπαλαμπάνη