Το πρώτο κομμάτι τελείωσε

Από το fb του Gerasimos Vassalas