Στην γέφυρα De Bosset με την συμμετοχή του Δημάρχου Αργοστολίου Θεόφιλου Μιχαλάτου, του Προέδρου της ΠΕΔΙΝ Αλέξανδρου Παρίση κ.α επισήμων