“Λουκεταρισμένο” στην άσφαλτο για να μην μετακινείται!!!

Αμ πως!