Χάθηκε γατούλα στο Αργοστόλι

Χάθηκε η εικονιζόμενη γατούλα , θηλυκή ,3 ετών

από περιοχή του Αργοστολίου ( όπισθεν Κοργιαλένειου Βιβλιοθήκης- μεταξύ των οδών Ηλία Ζερβού και Γ. Κοντομιχάλου)

με το ενδεχόμενο να έχει απομακρυνθεί από άτομο εκτός Αργοστολίου.

Αν κάποιος γνωρίζει κάτι , παρακαλείται να καλέσει στα τηλέφωνα:

6977-640620, 26710- 24616

Δίνεται αμοιβή