Χιλιάδες δικαιούχοι: Επίδομα μέχρι 600 ευρώ σε ευάλωτα νοικοκυριά – Έρχεται η πληρωμή – Αυτές είναι οι Περιοχές

Χιλιάδες δικαιούχοι που έχουν υποβάλει την αίτηση στον ΟΠΕΚΑ μέχρι 30 Οκτωβρίου και έχει εγκριθεί θα λάβουν το επίδομα μέχρι 600 ευρώ που προσδιορίζεται στις ευάλωτες οικογένειες που διαμένουν στις συγκεκριμένες περιοχές της χώρας.

Η πληρωμή για το Επίδομα μέχρι 600 ευρώ θα πραγματοποιηθεί μαζί με τα τακτικά επιδόματα που καταβάλλει ο ΟΠΕΚΑ κάθε μηνά και η πληρωμή τους έχει προγραμματιστεί για τις 22 Δεκέμβριου (Νωρίτερα λόγω γιορτών).

Η ενίσχυση που θα λάβετε από τον ΟΠΕΚΑ είναι:

  • 600 ‎€ το χρόνο, αν το ετήσιο οικογενειακό σας εισόδημα δεν υπερβαίνει τις 3.000 ‎€
  • 300 ‎€ το χρόνο, αν το ετήσιο οικογενειακό σας εισόδημα κυμαίνεται μεταξύ 3.000,01 ‎€ και 4.700 ‎€

Το Επίδομα σε ευάλωτες οικογένειες καταβάλλεται από τον ΟΠΕΚΑ την τελευταία εργάσιμη ημέρα του επόμενου μήνα από το μήνα έκδοσης της εγκριτικής απόφασης με πίστωση στον δηλωθέντα τραπεζικό λογαριασμό του δικαιούχου.

Δικαιούχοι για το Επίδομα σε ευάλωτες οικογένειες από τον ΟΠΕΚΑ

Αν ζείτε σε ορεινή ή/ και μειονεκτική περιοχή, μπορείτε να λάβετε εισοδηματική ενίσχυση, αρκεί:

  1. εσείς και η οικογένειά σας να κατοικείτε μόνιμα σε ορεινή ή/και μειονεκτική περιοχή για τουλάχιστον 2 χρόνια
  2. το ετήσιο οικογενειακό σας εισόδημα να μην υπερβαίνει το ποσό των 4.700 ‎‎€

Δικαιούχοι της εισοδηματικής ενίσχυσης είναι οι οικογένειες, συμπεριλαμβανομένων και των μονογονεϊκών

  1. Ελλήνων Υπηκόων
  2. Υπηκόων κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης
  3. Πολιτών των χωρών που ανήκουν στον Ευρωπαϊκό Οικονομικό Χώρο (Νορβηγία, Ισλανδία και Λιχνεστάιν)
  4. Ελβετικής Συνομοσπονδίας

Στην περίπτωση που ένα μόνο μέλος της οικογένειας είναι πολίτης των παραπάνω χωρών, η αίτηση για τη χορήγηση της ενίσχυσης υποβάλλεται από το μέλος αυτό. Αν η ίδια προϋπόθεση συντρέχει στο πρόσωπο και των δύο συζύγων ή μερών του συμφώνου συμβίωσης, η αίτηση υποβάλλεται από έναν εξ αυτών.

Προϋποθέσεις για το Επίδομα σε ευάλωτες οικογένειες από τον ΟΠΕΚΑ

συνέχεια στο enaklik.com