Χρυσό βραβείο στον Σταύρο Τραυλό!

Απονεμήθηκε στην Petersons Real Estate Group, την εταιρεία του και η απονομή έγινε στο ξενοδοχείο Ιντερκοντινένταλ στην Γενεύη της Ελβετίας για τις καινοτόμες υπηρεσίες στην διαχείριση ακινήτων

Βέβαια ο Σταύρος δεν ξέχασε και την Κεφαλονιά αφού ζήτησε να υπάρχει στο βραβείο

Πολλά συγχαρητήρια!!!