Το όραμα του Πολιτιστικού συλλόγου Δαμουλιανάτων και Ριφίου παίρνει σάρκα και οστά.