ΔΕΔΔΗΕ: Νέες προσλήψεις 4 ατόμων στην Κεφαλονιά-Οι ειδικότητες και τα δικαιολογητικά (προκήρυξη)

Ο Διαχειριστής Ελληνικού Δικτύου Διανομής Ηλεκτρικής Ενέργειας Α.Ε. για την περιοχή Κεφαλληνίας, ανακοινώνει την πρόσληψη τεσσάρων ΔΕ Ηλεκτροτεχνικών Δικτύων με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, διάρκειας 8 μηνών.

Ειδικότητα

Η ειδικότητα για την συγκεκριμένη προκήρυξη είναι η ακόλουθη:

  • Ηλεκτροτεχνικοί Δικτύων – 4 θέσεις

Υποβολή αιτήσεων

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να συμπληρώσουν την αίτηση με κωδικό ΔΕΔΔΗΕ Α.Ε. ΣΟΧ 2/2023 (Έντυπο ΣΟΧ ΔΕΔΔΗΕ Α.Ε.) και να την υποβάλουν είτε ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή, στα γραφεία της υπηρεσίας στην ακόλουθη ταχυδρομική διεύθυνση:

– Διεύθυνση Περιφέρειας Πελοποννήσου Ηπείρου/ Περιοχή Κεφαλονιάς/ Τομέας Υποστήριξης Αντώνη Τρίτση 70, Τ.Κ. 28100 – Αργοστόλι, Ν. Κεφαλληνίας, υπόψη κας Μουρελάτου Μαρίας (τηλ. επικοινωνίας, 2671027005, εσω.104),

είτε με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο στην ηλεκτρονική διεύθυνση: [email protected].

Η περίοδος υποβολής των αιτήσεων ξεκινά την Τετάρτη 29 Νοεμβρίου 2023 και λήγει την Παρασκευή 08 Δεκεμβρίου 2023.

Δείτε την προκηρυξη εδώ

Έντυπο αίτησης εδώ

πηγή: proson.gr