Δημόσιο συνοπτικό διαγωνισμό επιλογής αναδόχου για την παροχή υπηρεσιών δειγματοληψίας νερού και εργαστηριακών αναλύσεων προκηρύσσει η Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης – Αποχέτευσης Κεφαλλονιάς, με σκοπό τον έλεγχο της ποιότητας του πόσιμου νερού στο δημοτικό δίκτυο ύδρευσης.

Τα σημεία λήψης θα κατανέμονται ομοιόμορφα στο χρόνο και το χώρο, θα υποδεικνύονται κάθε φορά από την ΔΕΥΑΚ και θα περιλαμβάνουν δεξαμενές αποθήκευσης νερού, γεωτρήσεις, πολυσύχναστα κτίρια, δημοτικά ή δημόσια κτίρια, σημεία όπου στο παρελθόν εντοπίστηκε πρόβλημα και τυχαία σημεία του δικτύου όπως οικίες.

Η συχνότητα της δειγματοληψίας για την διεξαγωγή των σχετικών αναλύσεων θα είναι σε συνάρτηση με τον όγκο νερού που διανέμεται ή παράγεται ημερησίως χρησιμοποιώντας τον αριθμό των μόνιμων κατοίκων ανά περιοχή, με την παραδοχή ότι η κατά κεφαλήν κατανάλωση νερού είναι 200 λίτρα ημερησίως. Έτσι στα Πουλάτα με μέσο ημερήσιο όγκο διανεμόμενου νερού στα 28,4 κυβικά μέτρα, θα πραγματοποιηθούν 2 δειγματοληψίες, με κάθε μια εξ αυτών να περιλαμβάνει διαφορετικό πακέτο εργαστηριακών ελέγχων. Συνολικά στη Δημοτική Ενότητα Σάμης θα πραγματοποιηθούν 20 δειγματοληψίες μεταξύ των οποίων και δειγματοληψία για  την διεξαγωγή αναλύσεων ραδιενεργών ουσιών.

 

Πηγή: www.poulatakefalonias.gr