Συγχωριανή μας χρειάζεται 5 μπουκάλες αίμα.
Όποιος μπορεί να πάει να δώσει, στα στοιχεία :Αιμοδοτικός Φορέας Διλινάτων.
Καλό θα ήταν η τράπεζα αίματος του χωριού μας να έχει πάντοτε διαθεσιμότητα αίματος για περιπτώσεις έκτακτων αναγκών.
(Μπορείτε σε οποιοδήποτε Κρατικό Νοσοκομείο να δώσετε)
Από το fb  Εξωραϊστικός Επιμορφωτικός Σύλλογος Δηλινάτων-Σύλλογος Απανταχού Δηλινάδων