Δικαιούχοι: Όλα τα φυσικά πρόσωπα από 15 έως 29 ετών που διαθέτουν αριθμό κινητού τηλεφώνου σε πάροχο κινητής τηλεφωνίας με έδρα στην Ελλάδα (Να έχουν συμπληρώσει το 14ο έτος της ηλικίας τους και να μην έχουν συμπληρώσει το 30ο έτος έως και την 31η Δεκεμβρίου του περασμένου έτους).

Δικαιολογητικά ταυτοποίησης που προσκομίζονται στα Κ.Ε.Π:

Έλληνες πολίτες: Το δελτίο ταυτότητας ή τη σχετικήπροσωρινή βεβαίωση της αρμόδιας αρχής ή το εν ισχύ διαβατήριο ή την άδεια οδήγησης ή το ατομικό βιβλιάριο υγείας.

Πολίτες Κράτους-Μέλους Ευρωπαϊκής Ένωσης: το ισχύον δελτίο ταυτότητας ή το διαβατήριο της Χώρας τους.

Πολίτες τρίτης χώρας: το ισχύον διαβατήριο ή άδεια διαμονής σε ισχύ ή άλλο έγγραφο βάσει του οποίου επιτρέπεται η είσοδός τους στη χώρα ή τα έγγραφα που που έχουν εκδώσει οι αρμόδιες ελληνικές αρχές

Aπαιτούνται κατά την προσέλευση στα ΚΕΠ:

1. Φυσική παρουσία του ενδιαφερόμενου (δικαιούχου ή έχοντος την επιμέλεια για ανήλικο τέκνο δικαιούχο)
2. Ο πολίτης να διαθέτει ΑΜΚΑ ή ΠΑΑΥΠΑ.

Προαιρετικά δηλώνεται ο ΑΦΜ

3. Σε περίπτωση που η σχέση επιμέλειας δεν επιβεβαιωθεί με την ηλεκτρονική διασταύρωση, ο πολίτης προσκομίζει στα ΚΕΠ:

α) πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης ή

β) έγγραφο αρμόδιας αρχής μεταφρασμένο αρμοδίως και επικυρωμένο  από αρμόδια ελληνική αρχή.

4. Να έχει ο αιτών το κινητό τηλέφωνο που θα δηλωθεί – Δήλωση αριθμού κινητού τηλεφώνου δικαιούχου (ή του ανήλικου υπό την επιμέλειά του), καθώς και του παρόχου στο δίκτυο του οποίου αυτό λειτουργεί.

Οι πολίτες προσέρχονται στο ΚΕΠ στις περιπτώσεις που δεν είναι δυνατό, να υποβάλουν αίτηση μόνοι τους με κωδικούς TaxisNet απ΄ ευθείας στην πλατφόρμα https://mobilefees.gov.gr, ή η σχέση επιμέλειας ανηλίκου δεν μπορεί να επιβεβαιωθεί με ηλεκτρονική διασταύρωση.

Εξυπηρέτηση κοινούΧωρίς ραντεβού και με ραντεβού μέσω της Πλατφόρμας Επισκέψεων ΚΕΠ:  rantevou.kep.gov.gr

Προηγούμενο άρθροΈξαλλη η Ματίνα Παγώνη με την Ανθή Βούλγαρη που την κέρασε κόλλυβα – «Θα σηκωθώ να φύγω»
Επόμενο άρθροΠαγώνη: Η νέα “μετάλλαξη 2” είναι πιο επιθετική από την Όμικρον