Δήμος Κεφαλλονιάς: Στο ΔΙΑΥΓΕΙΑ η προκήρυξη για την πρόσληψη 18 εποχικών υπαλλήλων-Οι ειδικότητες και οι προθεσμίες

Δημοσιεύεται από σήμερα στο ΔΙΑΥΓΕΙΑ (https://diavgeia.gov.gr/doc/%CE%A92%CE%963%CE%A9%CE%955-1%CE%9E%CE%9E?inline=true) η προκήρυξη του Δήμου Κεφαλλονιάς για την πρόσληψη 18 εποχικών υπαλλήλων με τις εξής ειδικότητες: Εργάτες καθαριότητας, Ηλεκτρολόγοι και χειριστές μηχανημάτων για όλες τις δημοτικές ενότητες