ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΑΓΙΑΣ ΘΕΚΛΗΣ:
Ολοκληρη η μελέτη υποβλήθηκε στο γ΄ κοινοτικό πλαίσιο στήριξης, εγκρίθηκε, χρηματοδοτήθηκε και εκτελέστηκε.
Η στατική μελέτη έγινε και υπογράφηκε από τον ίδιο τον Βασίλη Ρουχωτά.
Έχει δυναμικότητα για 90 μαθητές.Δίπλα λειτουργεί νηπιαγωγείο με 20 παιδάκια. Η επιτυχής λειτουργία πιστώνεται στην επιμονή του δασκάλου Σαράντη Μαρούλη.

Aπό το fb της Elpitha Katsaiti