Άσχημα νέα έρχονται για όσους οδηγούς έχουν το παλαιό τύπου ροζ χάρτινο δίπλωμα οδήγησης το οποίο έχει ισχύ ως το 2033 και ως το 65ο έτος της ηλικίας του οδηγού. 

Αν κατόπιν ελέγχου από την τροχέα , το εν λόγω δίπλωμα είναι φθαρμένο ή αλλοιωμένο έτσι ώστε να μην είναι ορατά τα στοιχεία που αναγράφονται σε αυτό, τότε, θεωρείται άκυρο και επιβάλλεται πρόστιμο 200 ευρώ.

Οι κάτοχοι χάρτινου ροζ διπλώματος πρέπει να γνωρίζουν ότι σε περίπτωση που είναι δυσχερής ο έλεγχος των στοιχείων, ελλοχεύει ο κίνδυνος επιβολής προστίμου.

Σήμερα, όλα τα νέα διπλώματα οδήγησης που χορηγούνται στους επιτυχόντες των εξετάσεων έχουν την μορφή της πλαστικής κάρτας, ενώ το τελευταίο διάστημα οι οδηγοί μπορούν να περάσουν τα διπλώματα στα smartphones τους σε ψηφιακή μορφή.

Δίπλωμα οδήγησης: Έρχεται πρόστιμο

Παρ’ όλα αυτά, δεν είναι λίγοι οι οδηγοί που εξακολουθούν να έχουν στην κατοχή τους το ροζ (τρίπτυχο) χάρτινο δίπλωμα οδήγησης, το οποίο κάποια στιγμή πρέπει να αντικατασταθεί με νέου τύπου.

Το παλιό ροζ δίπλωμα οδήγησης έχει ισχύ μέχρι τις 19 Ιανουαρίου του 2033 και μέχρι το 65ο έτος ηλικίας του οδηγού, ενώ το νεότερο τύπου κάρτας διαρκεί για 15 χρόνια από την έκδοσή του.

Συγκριτικά με το χάρτινο δίπλωμα οδήγησης, το νέο τύπου (ή αλλιώς κοινοτικού τύπου) έχει πολλές δικλείδες ασφαλείας που το προφυλάσσουν από πλαστογραφία, ενώ ευνοεί την χρήση του στο εξωτερικό διότι αναγράφονται τα στοιχεία του κατόχου και με λατινικούς χαρακτήρες.

Επιπλέον, φέρει μοναδικό αύξοντα αριθμό στην πίσω όψη με τον οποίο αναζητείται από τις διωκτικές αρχές σε περίπτωση κλοπής.

Δίπλωμα οδήγησης: Το πρόστιμο για φθαρμένο δίπλωμα

Επιπροσθέτως, τα στοιχεία του νέου τύπου διπλώματος δεν μπορούν να αλλοιωθούν και να φθαρούν, κάτι το οποίο δεν συμβαίνει με τα χάρτινα διπλώματα, λόγω του υλικού από το οποίο είναι κατασκευασμένο.

Αυτό που πρέπει να γνωρίζουν οι κάτοχοι παλαιού τύπου διπλώματος είναι ότι, σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία, αν ένα έντυπο άδειας οδήγησης έχει φθαρεί ή αλλοιωθεί σε τέτοιο βαθμό ώστε να μην είναι εύκολος ο έλεγχος των στοιχείων της, τότε το δίπλωμα «αντιμετωπίζεται» ως ληγμένο. Αυτό σημαίνει ότι σε περίπτωση ελέγχου, μπορεί να επιβληθεί πρόστιμο ύψους 200 ευρώ. (άρθρο 95 ΚΟΚ)

Ειδικότερα, όπως ορίζεται στην παράγραφο 4 του άρθρου 50 (Νόμος 4155/2013), «η άδεια οδήγησης ή οι επιμέρους κατηγορίες της παύουν αυτοδικαίως να ισχύουν εφόσον:
α. λήξει η χρονική ισχύς τους ή
β. ο ενδιαφερόμενος παύει να πληροί τις ελάχιστες απαιτούμενες προδιαγραφές σωματικής και διανοητικής ικανότητας του Παραρτήματος ΙΙΙ ή
γ. το έντυπο της άδειας οδήγησης έχει φθαρεί ή έχει αλλοιωθεί σε τέτοιο βαθμό, ώστε να είναι δυσχερής ο έλεγχος των στοιχείων της».

Εφόσον, λοιπόν, το δίπλωμά σας έχει φθαρεί υπερβολικά, με αποτέλεσμα να μην φαίνονται ευκρινώς τα στοιχεία (π.χ. όνομα ή φωτογραφία), καλό είναι να το αντικαταστήσετε με νέου τύπου.

Σαρωτικές αλλαγές στις εξετάσεις

Τι αλλάζει στα διπλώματα οδήγησης και στις εξετάσεις που θα δίνουν οι υποψήφιοι για να το αποκτήσουν.

Συγκεκριμένα, όπως αναφέρεται στη σχετική προγραμματική σύμβαση των δύο φορέων με τίτλο «Ολοκληρωμένη Πλατφόρμα Διαφανούς Εξέτασης Οδηγών για Άδεια Οδήγησης», σκοπός είναι η αξιοποίηση των υποδομών και της τεχνογνωσίας του ΕΚΕΤΑ ως σημαντικού ερευνητικού, τεχνολογικού και αναπτυξιακού παράγοντα της Χώρας με σημαντική και αναγνωρισμένη παρουσία και συμβολή στο Ευρωπαϊκό γίγνεσθαι της έρευνας και καινοτομίας, ώστε αυτό να αναπτύξει μια Ολοκληρωμένη Πλατφόρμα Διαφανούς Εξέτασης Οδηγών για Άδεια Οδήγησης.

Το Μέλλον Με Πλαστικά Greenpeace Copy video url Play / Pause Mute / Unmute Report a problem Language Mox Player ADVERTISEMENT Πιο αναλυτικά, το πρόγραμμα θα έχει διάρκεια 3 μηνών και θα κοστίσει 359.600 ευρώ.

Ωστόσο, το σχέδιο αφορά στις πρακτικές εξετάσεις των υποψήφιων οδηγών και το ζητούμενο είναι να ληφθούν τα κατάλληλα μέτρα και στις θεωρητικές, όπου προέκυψε και το μεγάλο πρόβλημα της διατρητότητας.

Σύμφωνα με τη σύμβαση, το σύστημα θα καταγράφει το σύνολο της βασικής διαδικασίας πρακτικής εξέτασης των υποψήφιων οδηγών και οδηγών και θα καταγράφονται με τη χρήση οπτικοακουστικών μέσων μέσω χρήσης μιας ολοκληρωμένης φορητής συσκευής, η οποία πρέπει να διαθέτει ειδική αποσπώμενη κάρτα μνήμης έτσι ώστε να αποθηκεύεται όλη η διαδικασία της πρακτικής δοκιμασίας, καθώς και κατάλληλης κάμερας (κάμερα της φορητής συσκευής, είτε φορητή-αποσπώμενη), οι οποίες θα μπορούν να παραλαμβάνονται από τη Διεύθυνση Μεταφορών και Επικοινωνιών της Περιφερειακής Ενότητας και να χρησιμοποιούνται από τον εξεταστή στο εκάστοτε αυτοκίνητο.

Έρχονται προσλήψεις αναπληρωτών και διορισμοί εκπαιδευτικών

ΟΛΑ τα τελευταία ΝΕΑ Η κάμερα θα είναι, κατ’ ελάχιστον, υψηλής ευκρίνειας, με δυνατότητα λήψης τριακοσίων εξήντα μοιρών και θα διαθέτει μικρόφωνο.

Μέσω της χρήσης του μικρόφωνου και της κάμερας θα μπορεί να εικονίζεται όλη η καμπίνα του αυτοκινήτου, καθώς και εξωτερικά σημεία στο δρόμο τα οποία κρίνονται σημαντικά για την πορεία και κατά την διάρκεια της πρακτικής δοκιμασίας.

Όπως αναφέρεται, πρόκειται για ένα καινοτόμο σύστημα αναζήτησης και αντιστοίχισης μεταξύ εκπαιδευτή/εξεταστή και εξεταζόμενου με τη χρήση τεχνολογίας συνδεδεμένης αλυσίδας (blockchain) που θα διασφαλίζει την ιδιωτικότητα των εξεταζόμενων αλλά και θα επιτρέπει το έξυπνο ταίριασμα του εκάστοτε ελεγκτή με το σημείο αφετηρίας καθώς και το χώρο που θα λαμβάνει χώρα η εξέταση, όπως αυτά τηρούνται στο Μητρώο Εξεταστών και αποθηκεύονται σε ειδική βάση δεδομένων του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών που εφαρμόζει τις αρχές προστασίας των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα.

Επομένως ένα εξελιγμένο και διαφανές σύστημα κλήρωσης και αντιστοίχισης θα παρατεθεί.

H αντιστοίχιση θα γίνεται με τη χρήση μοναδικών (ψευδο-ανώνυμα) κλειδιών που θα παράγονται από την πλατφόρμα και θα μπορούν να είναι κυλιόμενα και θα επιτρέπουν την αντιστοίχιση όταν και μόνο όταν ο ελεγκτής θα φτάσει στο προορισμό (με δυνατότητα ενεργοποίησης της αντιστοίχισης σε μια ακτίνα μερικών μέτρων από το σημείο συνάντησης).

«Με την ενεργοποίηση της αντιστοίχισης θα μπορεί να καταγράφεται με πλήρη διαφάνεια στο προτεινόμενο σύστημα “αλυσίδας μπλοκ” για επαλήθευση εάν χρειαστεί σε μετέπειτα χρόνο ή και για την έκδοση αντίστοιχων πιστοποιητικών για την παρουσία του ελεγκτή και του εξεταζόμενου στο χώρο χωρίς την παραβίαση της ιδιωτικότητας», αναφέρεται επίσης.

Βαθιά το χέρι στην τσέπη θα βάλουν όσοι χρειαστούν να ανανεώσουν το δίπλωμα οδήγησης

Αυτό ισχύει για όσους απέκτησαν τη νέα πλαστικοποιημένη άδεια για πρώτη φορά το 2013 ή την απέκτησαν από αντικατάσταση λόγω απώλειας ή φθοράς του παλαιού διπλώματος.

Με τη νέα οδηγία αυτοί θα πρέπει μετά από 15 χρόνια να ανανεώσουν το δίπλωμά τους. αυτό ισχύει και για όσους είχαν από πριν χάρτινο δίπλωμα και το αντικατέστησαν με πλαστικό, τύπου κάρτας.

Από το 2028 λοιπόν θα πρέπει οι οδηγοί να χρεωθούν με 108 ευρώ που περιλαμβάνει το παράβολο αντικατάστασης, τα έξοδα έκδοσης του διπλώματος, το παράβολο παγίου τέλους χαρτοσήμου καθώς και εισφορά υπέρ τρίτων. Τα παράβολα για τους γιατρούς είναι 10 ευρώ Χ 2.

Άρα το κόστος φτάνει τα 128 ευρώ για την ανανέωση του διπλώματος οδήγησης.

Όσοι έχουν χάρτινο δίπλωμα παρόλαυτά παίρνουν χάρη, αφού αυτά τα διπλώματα λήγουν το 2033, εξαιρούνται όσοι έβγαλαν δίπλωμα από το 2015 και μετά. Και γι’ αυτούς η ανανέωση πρέπει να γίνει στα 15 χρόνια, δηλαδή το 2030.

Συνεπώς από ‘δω και πέρα από την αρχή της ζωής του, ένας οδηγός, μέχρι τα 65 του θα έχει ανανεώσει το δίπλωμά του τρεις φορές σε αντίθεση με τη μέχρι σήμερα νομοθεσία όπου πηγαίνουμε για πρώτη ανανέωση στα 65.

Από αυτή την ηλικία και μετά το δίπλωμα ανανεώνεται κάθε τρία χρόνια.

Πηγή: newsme.gr

Προηγούμενο άρθροΔυστυχής και προδομένη από τον σύντροφό της η Εύα Καϊλή – Όλα όσα είπε ο δικηγόρος της μετά την πολύωρη συνάντηση στις φυλακές
Επόμενο άρθροΑλέξης Κούγιας για Ρούλα Πισπιρίγκου: «Μην είστε βέβαιοι ότι θα γίνει δίκη» – «Ο Μάνος Δασκαλάκης θα φάει το κεφάλι του»