Ειρήνη Φωκίωνος Κολαΐτη: Μια Κεφαλονιτισσα επιστήμονας διαπρέπει στις ΗΠΑ!