Εκδόθηκε η προκήρυξη 2Κ/2019 για 1116 μόνιμες θέσεις στα νοσοκομεία της χώρας(& στην Κεφαλονιά) – Δημοσιεύθηκε σε ΦΕΚ

Δημοσιεύθηκε στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, αργά το βράδυ της Πέμπτης (28.3.2019), η πολυαναμενόμενη προκήρυξη του Α.Σ.Ε.Π. για την πλήρωση με σειρά προτεραιότητας 1.116 θέσεων τακτικού προσωπικού Πανεπιστημιακής, Τεχνολογικής, Δευτεροβάθμιας και Υποχρεωτικής Εκπαίδευσης σε Φορείς του Υπουργείου Υγείας.

Στην προκήρυξη αριθμ. 2Κ/2019 καταγράφονται οι μόνιμες θέσεις και η κατανομή τους ανά κλάδο – ειδικότητα και φορέα για νοσηλευτικό, επιστημονικό, διοικητικό, τεχνικό, παραϊατρικό και το λοιπό βοηθητικό υγειονομικό προσωπικό των Νοσηλευτικών Ιδρυμάτων (Νοσοκομεία, Κέντρα Υγείας, Μονάδες ΠΕΔΥ). Περιλαμβάνονται αναλυτικά τα πρόσθετα προσόντα κατά περίπτωση, τα απαραίτητα πιστοποιητικά και οι διαδικασίες για την υποβολή των αιτήσεων από τους υποψηφίους.

Στην προκήρυξη 2Κ/2019 ( ΦΕΚ, Τεύχος ΑΣΕΠ 7/28.03.2019), οι 1.116 θέσεις επιμερίζονται ως εξής:

Α΄ Κατηγορία Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης (Π.Ε.), εκατό δέκα (110) θέσεις Κλάδων/Ειδικοτήτων:

ακτινοφυσικών, διαιτολογίας, διοικητικού, διοικητικού – οικονομικού, διοικητικού λογιστικού, μηχανικών (ειδικότητας Μηχανολόγου Μηχανικού, με δίπλωμα Μηχανολόγου ή Ηλεκτρολόγου Μηχανικού), Μηχανικών (μηχανολόγων-μηχανικών), νοσηλευτικής, οικονομικού, πληροφορικής, φαρμακοποιών, φυσικών ακτινοφυσικών ιατρικής, χημείας-βιοχημείας-βιολογίας (βιολογίας), χημικών – βιοχημικών, χημικών – βιοχημικών – βιολόγων (βιολόγων), χημικών-βιοχημικών-βιολόγων και ψυχολογίας.

Β΄ Κατηγορία Τεχνολογικής Εκπαίδευσης (Τ.Ε.), τετρακόσιες πενήντα οκτώ (458) θέσεις Κλάδων/Ειδικοτήτων:

διατροφής-διαιτολογίας , διοίκησης μονάδων υγείας, διοίκησης μονάδων υγείας & πρόνοιας, διοικητικού λογιστικού, εργοθεραπείας, ιατρικών εργαστηρίων, ιατρικών και βιολογικών εργαστηρίων, κοινωνικής εργασίας, λογιστικής, λογοθεραπείας, μαιευτικής, μηχανικών ειδικότητας υπομηχανικών μηχανολόγων, μηχανικών ηλεκτρολόγων, νοσηλευτικής, νοσηλευτριών, πληροφορικής, ραδιολογίας – ακτινολογίας, ραδιολογίας-ακτινολογίας/ χειριστών εμφανιστών, φυσικοθεραπείας και φυσικοθεραπευτών.

Γ΄ Κατηγορία Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης (Δ.Ε.), τριακόσιες ογδόντα μία (381) θέσεις Κλάδων/Ειδικοτήτων:

αδελφών νοσοκόμων, βοηθών ακτινολογικών εργαστηρίων, βοηθών ιατρικών εργαστηρίων, βοηθών ιατρικών & βιολογικών εργαστηρίων, βοηθών νοσηλευτικής, βοηθών νοσοκόμων, βοηθών φαρμακείου, διοικητικού – λογιστικού, διοικητικών γραμματέων, ηλεκτρονικών υπολογιστών, ιατρικών και βιολογικών εργαστηρίων, νοσηλευτικής, παρασκευαστών, πληρωμάτων ασθενοφόρων, προσωπικού η/υ, τεχνικού – μηχανοτεχνίτης εργαλειομηχανών, τεχνικού – ειδ. ηλεκτρολόγων – ηλεκτροτεχνιτών, τεχνικού ειδικότητας ελαιοχρωματιστών, τεχνικού – ειδικότητας ηλεκτρολόγων, τεχνικού ηλεκτρολόγων, τεχνικού ηλεκτροτεχνιτών, τεχνικού ειδικότητας ηλεκτροτεχνιτών, τεχνικού ειδικότητας θερμαστών, τεχνικού θερμαστών, τεχνικού (θερμοϋδραυλικών), τεχνικού ειδικότητας υδραυλικών, τεχνικού ειδικότητας κλιβανιστών – αποστειρωτών απολυμαντών, τεχνικού (ειδικ. κλιβανιστών – απολυμαντών), τεχνικού οδηγών, τεχνικού υδραυλικών, τεχνικού-ειδικότητας υδραυλικού, χειριστών εμφανιστών και χειριστών ιατρικών συσκευών.

Δ΄ Κατηγορία Υποχρεωτικής Εκπαίδευσης (Υ.Ε.), εκατόν εξήντα επτά (167) θέσεις Κλάδων/Ειδικοτήτων:

βοηθητικού υγειονομικού προσωπικού ειδικότητας βοηθών θαλάμου, βοηθητικού υγειονομικού προσωπικού ειδικότητας μεταφορέων ασθενών, βοηθητικού υγειονομικού προσωπικού ειδικότητας νοσοκόμων και προσωπικό καθαριότητας ειδικότητας καθαριστών -στριών.

Δείτε στο κάτωθι λινκ τις θέσεις και τα νοσοκομεία: