Εκσυγχρονίστηκε το σχολείο της Πάστρας (pics)

Η  Σχολική Επιτροπή Β΄βαθμιας   Εκπαίδευσης Δήμου Κεφαλλονιάς  σε συνεργασία με την Τεχνική Υπηρεσία  Δήμου Κεφαλονιάς (Τμήμα Μελετών & Κατασκευής Υδραυλικών  -Κτηριακών –η/μ Έργων), υλοποίησε  ένα  πάγιο αίτημα της διοίκησης  των ωφελούμενων σχολικών μονάδων, που αφορούσε στον πλήρη  εκσυγχρονισμό  της υφιστάμενης   ηλεκτρολογικής   εγκατάστασης  σχολικού   συγκροτήματος  Γυμνασίου-Λυκείου  Πάστρας. Η αναγκαιότητα  και η σημασία    της  ανωτέρω παρέμβασης  είναι  αυτονόητη καθώς  δημιουργούνται   πλέον συνθήκες- υποδομές για  την με ασφαλή και σύγχρονο τρόπο  λειτουργία  των κτιριακών εγκαταστάσεων  στέγασης  ωφελούμενων σχολείων.

H παρέμβαση αφορούσε  σε: αντικατάσταση κεντρικού ηλεκτρολογικού πίνακα, κατασκευή συμπληρωματικής  γείωσης, αντικεραυνική προστασία, αντικατάσταση  υφιστάμενων καλωδίων , αντικατάσταση  με καινούργια 97  φωτιστικών σωμάτων , επαύξηση ισχύος  κλπ.

Το συνολικό  κόστος  της  παρέμβασης ανήλθε  σε  20.400,00€ και  χρηματοδοτήθηκε   στο σύνολό του  από πόρους  της  Σχολικής Επιτροπής.

Η  σχολική  επιτροπή β’ βαθμιας εκπαίδευσης  Δήμου Κεφαλονιάς καθημερινά   σε αγαστή συνεργασία   με τις δνσεις  Γυμνασίων-Λυκείων   Δήμου Κεφαλονιάς    και  ‘’σύμμαχο’’ της  την διοίκηση αλλά  και το προσωπικό του Δήμου Κεφαλονιάς, μέσα  από ‘’μικρές’’  αλλά και ‘’μεγάλες’’   δράσεις   της  , με πραγματικό ενδιαφέρον, αίσθηση  καθήκοντος   και ευθύνης , διαφάνεια   και νομιμότητα  πασχίζει (στα πλαίσια   των αρμοδιοτήτων της) για να έχουν  οι μαθητές   δευτεροβάθμιας   εκπαίδευσης  του Δήμου   μας  αυτό που δικαιούνται: ασφαλή και σύγχρονα σχολεία.

Η    πρόεδρος

ΚΟΥΝΑΔΗ ΜΑΡΙΑ