Επίσημο: Βγήκε ο πίνακας θέσεων για τα Νοσοκομεία-Τι προβλέπεται για Κεφαλονιά, Ιθάκη και όλη την Ελλάδα (προκήρυξη)

Το ΑΣΕΠ έστειλε στο Εθνικό Τυπογραφείο για δημοσίευση τη μεγάλη προκήρυξη 2Κ/2024 για προσλήψεις 817 μονίμων στα νοσοκομεία της χώρας.

ΑΣΕΠ: Ο πίνακας θέσεων για τα νοσοκομεία 2024

Οι θέσεις ανά κλάδο/ειδικότητα και οι κωδικοί τους αναφέρονται στο Κεφάλαιο Α, και συγκεκριμένα στο υποκεφάλαιο: «Α.1.

ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΑΤΑΝΟΜΗΣ ΘΕΣΕΩΝ».

Στον ΠΙΝΑΚΑ ΚΑΤΑΝΟΜΗΣ ΘΕΣΕΩΝ που ακολουθεί δίδονται για κάθε θέση ο κωδικός της, ο κλάδος/ειδικότητα, ο κωδικός θέσης (ψηφιακό οργανόγραμμα), οι φορείς, η έδρα-περιφερειακή ενότητα, οι αποδεκτοί τίτλοι σπουδών (με τους κωδικούς τους), τα απαραίτητα πρόσθετα προσόντα (με τους κωδικούς τους), η εντοπιότητα, όπου προβλέπεται, και ο συνολικός αριθμός των θέσεων.
Δεδομένου ότι η επεξεργασία της αίτησης γίνεται μηχανογραφικά, στην Αίτηση – Υπεύθυνη Δήλωση (ηλεκτρονική) πρέπει να αναγράφονται με προσοχή και σωστά οι κωδικοί των θέσεων, των τίτλων σπουδών, των πρόσθετων προσόντων και της τυχόν εντοπιότητας.

ΑΣΕΠ 2Κ/2024: Ποιες ειδικότητες θα ζητηθούν

Η νέα προκήρυξη 2Κ/2024 θα περιλαμβάνει τις ειδικότητες:

Κατηγορία Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης (Π.Ε.), διακόσιες (200) θέσεις. Κλάδων/Ειδικοτήτων:

 • ΠΕ ΑΚΤΙΝΟΦΥΣΙΚΩΝ ΕΙΔ. ΠΕ ΑΚΤΙΝΟΦΥΣΙΚΩΝ
 • ΠΕ ΒΙΟΪΑΤΡΙΚΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΕΙΔ. ΠΕ ΒΙΟΪΑΤΡΙΚΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ
 • ΠΕ ΒΙΟΛΟΓΩΝ ΕΙΔ. ΠΕ ΒΙΟΛΟΓΩΝ
 • ΠΕ ΒΙΟΧΗΜΙΚΩΝ ΕΙΔ. ΠΕ ΒΙΟΧΗΜΙΚΩΝ
 • ΠΕ ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΙΔ. ΠΕ ΚΤΗΝΙΑΤΡΩΝ
 • ΠΕ ΔΙΑΙΤΟΛΟΓΙΑΣ ΕΙΔ. ΠΕ ΔΙΑΙΤΟΛΟΓΙΑΣ
 • ΠΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ-ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΙΔ. ΠΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ-ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ
 • ΠΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ-ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΙΔ. ΠΕ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ
 • ΠΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ-ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΙΔ. ΠΕ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ
 • ΠΕ ΕΠΟΠΤΩΝ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΥΓΕΙΑΣ ΕΙΔ. ΠΕ ΕΠΟΠΤΩΝ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΥΓΕΙΑΣ
 • ΠΕ ΙΑΤΡΩΝ ΕΙΔ. ΠΕ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΤΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Ή ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ
 • ΠΕ ΚΟΙΝΟΤΙΚΗΣ ΥΓΕΙΑΣ ΕΙΔ. ΠΕ ΚΟΙΝΟΤΙΚΗΣ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΕΛΛΕΙΨΕΙ ΑΥΤΟΥ ΤΕ ΕΠΙΣΚΕΠΤΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΕΙΔ. ΤΕ ΕΠΙΣΚΕΠΤΩΝ ΥΓΕΙΑΣ
 • ΠΕ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΕΙΔ. ΠΕ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΩΝ
 • ΠΕ ΛΟΓΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ ΕΙΔ. ΠΕ ΛΟΓΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ
 • ΠΕ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΕΙΔ. ΠΕ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ
 • ΠΕ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΕΙΔ. ΠΕ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ
 • ΠΕ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΕΙΔ. ΠΕ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ
 • ΠΕ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΕΙΔ. ΠΕ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ
 • ΠΕ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΕΙΔ. ΠΕ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ
 • ΠΕ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ ΕΙΔ. ΠΕ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ
 • ΠΕ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΕΙΔ. ΠΕ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ (SOFTWARE-HARDWARE), ΠΕ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΕΙΔ. ΠΕ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ (HARDWARE)
 • ΠΕ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΕΙΔ. ΠΕ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ (SOFTWARE)
 • ΠΕ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΩΝ ΕΙΔ. ΠΕ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΩΝ
 • ΠΕ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗΣ ΕΙΔ. ΠΕ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΩΝ ΦΑΡΜΑΚΟΠΟΙΩΝ ΕΣΥ
 • ΠΕ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗΣ ΕΙΔ. ΠΕ ΦΑΡΜΑΚΟΠΟΙΩΝ
 • ΠΕ ΧΗΜΙΚΩΝ ΕΙΔ. ΠΕ ΧΗΜΙΚΩΝ
 • ΠΕ ΨΥΧΟΛΟΓΩΝ ΕΙΔ. ΠΕ ΨΥΧΟΛΟΓΩΝ

Κατηγορία Τεχνολογικής Εκπαίδευσης (Τ.Ε.), εξακόσιες δέκα επτά (617) θέσεις. Κλάδων/Ειδικοτήτων:

 • ΤΕ ΒΙΟΪΑΤΡΙΚΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΕΙΔ. ΤΕ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ,
 • ΤΕ ΒΙΟΪΑΤΡΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΕΙΔ. ΤΕ ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ,
 • ΤΕ ΒΙΟΪΑΤΡΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΕΙΔ. ΤΕ ΟΠΤΙΚΗΣ (ΟΡΘΟΠΤΙΣΤΩΝ),
 • ΤΕ ΒΙΟΪΑΤΡΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΕΙΔ. ΤΕ ΡΑΔΙΟΛΟΓΙΑΣ-ΑΚΤΙΝΟΛΟΓΙΑΣ,
 • ΤΕ ΒΙΟΪΑΤΡΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΕΙΔ. ΤΕ ΡΑΔΙΟΛΟΓΙΑΣ ΑΚΤΙΝΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΕΛΛΕΙΨΕΙ ΑΥΤΟΥ ΔΕ ΧΕΙΡΙΣΤΩΝ-ΕΜΦΑΝΙΣΤΩΝ ΑΚΤΙΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ ΕΙΔ. ΔΕ ΧΕΙΡΙΣΤΩΝ-ΕΜΦΑΝΙΣΤΩΝ ΑΚΤΙΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ,
 • ΤΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ-ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ ΕΙΔ. ΤΕ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΜΟΝΑΔΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑΣ,
 • ΤΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ-ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ ΕΙΔ. ΤΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ-ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ,
 • ΤΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ-ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ ΕΙΔ. ΤΕ ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ,
 • ΤΕ ΕΠΙΣΚΕΠΤΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΕΙΔ. ΤΕ ΕΠΙΣΚΕΠΤΩΝ ΥΓΕΙΑΣ,
 • ΤΕ ΕΡΓΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ ΕΙΔ. ΤΕ ΕΡΓΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ,
 • ΤΕ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΕΙΔ. ΤΕ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΩΝ,
 • ΤΕ ΛΟΓΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ ΕΙΔ. ΤΕ ΛΟΓΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ,
 • ΤΕ ΜΑΙΕΥΤΙΚΗΣ ΕΙΔ. ΤΕ ΜΑΙΕΥΤΙΚΗΣ,
 • ΤΕ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΕΙΔ. ΤΕ ΑΥΤΟΜΑΤΙΣΜΟΥ,
 • ΤΕ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΕΙΔ. ΤΕ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ,
 • ΤΕ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΕΙΔ. ΤΕ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ,
 • ΤΕ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΕΙΔ. ΤΕ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ,
 • ΤΕ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΕΙΔ. ΤΕ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ,
 • ΤΕ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΕΙΔ. ΤΕ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ,
 • ΤΕ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ ΕΙΔ. ΤΕ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ,
 • ΤΕ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΕΙΔ. ΤΕ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ (SOFTWARE Ή HARDWARE),
 • ΤΕ ΤΕΧΝΟΛΟΓΩΝ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΕΙΔ. ΤΕ ΤΕΧΝΟΛΟΓΩΝ ΤΡΟΦΙΜΩΝ,
 • ΤΕ ΦΥΣΙΚΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ ΕΙΔ. ΤΕ ΦΥΣΙΚΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ
ΑΣΕΠ: Εντός της εβδομάδας το "πράσινο" φως για την έκδοση της 2Κ/2024 - Πρόσοψη υπουργείου Υγείας με επιγραφή
ΑΣΕΠ 2Κ/2024: Έτοιμη για Εθνικό Τυπογραφείο η νέα προκήρυξη μονίμων

ΑΣΕΠ 2Κ/2024: Γιατί πρέπει να κάνετε αίτηση

Υπάρχουν δύο τουλάχιστον λόγοι που οι υποψήφιοι Πανεπιστημιακής και Τεχνολογικής Εκπαίδευσης πρέπει να υποβάλουν αίτηση στην συγκεκριμένη προκήρυξη.

Πρώτον, είναι η μεγαλύτερη συγκέντρωση θέσεων για ΠΕ και ΤΕ αυτής της χρονιάς. Ιδιαίτερα για την κατηγορία ΤΕ όπου περιλαμβάνει παραϊατρικές ειδικότητες.

Σημειώστε ότι στην προκήρυξη και για τις δύο βαθμίδες εκπαίδευσης θα υπάρχει σημαντικός αριθμός διοικητικών.

Δεύτερον, η συγκεκριμένη προκήρυξη επιτρέπει την ελεύθερη συμμετοχή χωρίς τον “κόφτη” του 1ου πανελλήνιου γραπτού διαγωνισμού.

Αυτό οφείλεται στο γεγονός ότι τα νοσοκομεία διέπονται από ειδικό καθεστώς προσλήψεων, μέσω ΑΣΕΠ.

ΑΣΕΠ 2Κ/2024: Τι πρέπει να κάνετε

Οι ενδιαφερόμενοι για τις 817 μόνιμες θέσεις θα πρέπει να δημιουργήσουν τώρα Μητρώο ΑΣΕΠ και να προετοιμάσουν τα δικαιολογητικά για την αίτηση συμμετοχής τους.

Εμπιστευθείτε τις υπηρεσίες του workenter.gr -όπως έχουν μέχρι τώρα χιλιάδες υποψήφιοι- για την δημιουργία έγκυρης αίτησης και ορθού Μητρώου.

Οι υπηρεσίες του workenter.gr, ενόψει της έκδοσης της νέας προκήρυξη, καλούν τους υποψηφίους να δώσουν τώρα την εντολή δημιουργίας της υποψηφιότητάς τους.

Τονίζεται, μάλιστα, ότι θα τηρηθεί αυστηρή, σειρά προτεραιότητας δεδομένου του μεγάλου ενδιαφέροντος συμμετοχής.

Η σειρά προτεραιότητας φαίνεται από το χρόνο αποστολής του email εντολής για δημιουργία αίτησης.

Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να κάνουν μία κίνηση: Να στείλουν στο [email protected] email με θέμα “ΑΙΤΗΣΗ ΓΙΑ 2Κ/2024“ ή “ΑΙΤΗΣΗ ΚΑΙ ΜΗΤΡΩΟ ΓΙΑ 2Κ/20204“. Και στο θέμα του μηνύματος να γράψουν ονοματεπώνυμο, τηλέφωνο και ειδικότητα με βαθμίδα (ΠΕ ή ΤΕ).

Για οποιαδήποτε διευκρίνιση επικοινωνήστε στα τηλέφωνα:

 • 211 9555 025
 • 211 9555 099
 • 690 8532 556 (από τις 5 το απόγευμα έως τις 8 το βράδυ)

ΠΗΓΗ: workenter.gr