Νέα βεβαίωση μετακίνησης θα πρέπει να εκτυπώσουν μέσω του Πληροφοριακού Συστήματος ΕΡΓΑΝΗ όλοι οι εργοδότες, ελεύθεροι επαγγελματίες και αυτοαπασχολούμενοι, μετά τις 28 Φεβρουαρίου 2021 (Κυριακή), κάτι που ακόμη όμως δεν έχει «τακτοποιηθεί» ή διευκρινιστεί από πλευράς υπουργείου…

Οι βεβαιώσεις που χορηγεί το σύστημα ισχύουν έως τις 28 Δεκεμβρίου.