Η Εθελοντικη ομαδα δασοπροστασίας Κεφαλονιάς συμμετείχε στις 15/9/2020 στα εξής περιστατικά.:
Περατατα ( ΠΊΣΩ ΑΠΌ ΆΓΙΟ ΑΝΔΡΕΑ) 01:00π.μ.
Κοκολατα γύρω στις 13:00 μ. μ
Δεμουτσαντατα γύρω στις 19:00μ.μ
Παντα σε συνεργασία με την Π. Υ. ΑΡΓΟΣΤΟΛΊΟΥ και την Πολιτική Προστασία του Δήμου Αργοστολίου.