Εθελοντική Ομάδα Εκτάκτων Αναγκών Ελειού-Πρόννων Κεφαλονιάς: Φωτιά στον Άγιο Γεώργιο-Η ομάδα μας διέθεσε ένα όχημα & 3 άνδρες

https://www.facebook.com/eoeak/posts/5051064991622842