Εθελοντική Ομάδα Προστασίας Περιβάλλοντος Ερίσου: Ο νέος Πρόεδρος & το Διοικητικό συμβούλιο (ονόματα)

Σας κάνουμε γνωστό ότι το νέο Δ.Σ. της Ε.Ο.Π.Π.Ε, που προέκυψε από τις εκλογές της 14-6-2020, συγκροτήθηκε σε σώμα ως…

Δημοσιεύτηκε από Εθελοντική Ομάδα Προστασίας Περιβάλλοντος Ερίσου στις Τετάρτη, 17 Ιουνίου 2020