Ευχέλαιο στο Λιμενικό τμήμα Πόρου Κεφαλονιάς

Ευχέλαιο πραγματοποιήθηκε στο Α Λ/Τ Πόρου Κεφαλονιάς με αφορμή της ανάληψης καθηκόντων Διοικητή από την Ανθ/ρχο Λ.Σ. Θεολόγου Κατερίνα.
Της ευχόμαστε καλή δύναμη και κάθε επιτυχία στα καινούργια της καθήκοντα.

ΕΝΩΣΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΛΙΜΕΝΙΚΟΥ ΣΩΜΑΤΟΣ ΚΕΦΑΛΟΝΙΑΣ – ΙΘΑΚΗΣ