Φάρμακα: Το κυβερνητικό σχέδιο για φθηνότερα σκευάσματα

Το σχέδιο του υπουργείου Υγείας προβλέπει πιο φθηνά σκευάσµατα και µικρότερη συµµετοχή για τους ασφαλισµένους, ενώ ελαχιστοποιεί τον κίνδυνο ελλείψεων στην αγορά

Αλλαγές στις τιµές των φαρµάκων αλλά και στις συµµετοχές των ασθενών ετοιµάζεται να δηµοσιοποιήσει το προσεχές διάστηµα η ηγεσία του υπουργείου Υγείας, προκειµένου να ελαφρύνει τις τσέπες των Ελλήνων ασθενών.

Τα τελευταία χρόνια οι συµµετοχές έχουν εκτιναχθεί και, σύµφωνα και µε τον υπουργό Υγείας, αγγίζουν κατά µέσο όρο το 28%. Βέβαια η εύρεση του µείγµατος εκείνου που θα απαλλάξει από επιπλέον κόστος τους πάσχοντες και ταυτόχρονα δεν θα επιβαρύνει περαιτέρω τις φαρµακευτικές εταιρείες, οι οποίες πληρώνουν υπερβολικές υποχρεωτικές εκπτώσεις, φαίνεται ότι αποτελεί τον πιο δύσκολο γρίφο.

Σε λίγες εβδοµάδες, πάντως, φαίνεται ότι θα αλλάξουν τα πάντα στη φαρµακευτική πολιτική, καθώς ο υπουργός Υγείας προτίθεται να δηµοσιοποιήσει άµεσα την υπουργική απόφαση για τη νέα πολιτική που θα ακολουθήσει.

Στα θετικά, µε βάση και τα όσα έχει επισηµάνει ο υπουργός Υγείας Ανδρέας Ξανθός, καταγράφεται ότι οι αλλαγές που προωθούνται θα φέρουν µείωση της συµµετοχής των ασθενών σε πολλά φάρµακα. Με το νέο σύστηµα τιµολόγησης ελαχιστοποιούνται οι κίνδυνοι ελλείψεων φαρµάκων στην ελληνική αγορά και ειδικά στα γενόσηµα. Η µείωση της συµµετοχής για τους ασθενείς θα επέλθει επειδή οι τιµές αποζηµίωσης (του ΕΟΠΥΥ) θα είναι ίδιες µε αυτές της λιανικής, ώστε ο πολίτης να µη χρειάζεται να πληρώνει τη διαφορά.

Η ελάφρυνση αυτή θα ισχύσει κυρίως για τα γενόσηµα, γι’ αυτό και αποτελεί και κίνητρο ώστε να αυξηθούν οι πωλήσεις τους. Ειδικότερα η τιµή του γενοσήµου θα είναι ίδια µε την τιµή αποζηµίωσης, συνεπώς ο ασθενής θα πληρώνει µόνο τη νόµιµη συµµετοχή (π.χ. 25%).

Η αλλαγή αυτή θα απαλλάξει τους ασθενείς από το να πληρώνουν τη διαφορά που ίσχυε µέχρι σήµερα όταν ένα φάρµακο ήταν ακριβότερο από τα χρήµατα που αποζηµίωνε η κοινωνική ασφάλιση.

Θα πληρώσει τη διαφορά

Αν πάντως ο ασθενής επιλέξει να αγοράσει το πρωτότυπο φάρµακο που έχει χάσει την πατέντα του και όχι το αντίστοιχο γενόσηµο, θα κληθεί να πληρώσει µια διαφορά, αφού η τιµή αποζηµίωσης θα είναι χαµηλότερη. Να σηµειωθεί ότι η µείωση των λιανικών τιµών τα προηγούµενα χρόνια δεν είχε πάντα ως αποτέλεσµα την αντίστοιχη µείωση της συµµετοχής για τους ασθενείς, εξαιτίας του σύνθετου αλγόριθµου αποζηµίωσης.

Είναι χαρακτηριστικό ότι µε βάση τα επίσηµα στοιχεία του υπουργείου Υγείας, το 2018 από τα 624 εκατ. ευρώ που ήταν η θεσµοθετηµένη συµµετοχή του ασθενούς στη φαρµακευτική δαπάνη, όσα πλήρωσαν δηλαδή οι ασθενείς από την τσέπη τους για φάρµακα, µόνο τα 364 εκατ. ευρώ αντιστοιχούν στο ποσοστό συµµετοχής επί της τιµής (10% ή 25%), ενώ τα 260 εκατ. ευρώ τα κατέβαλαν οι ασθενείς ως διαφορά λιανικής-ασφαλιστικής τιµής.

Με βάση τους υπολογισµούς του υπουργείου Υγείας, η συµµετοχή για τα γενόσηµα θα µειωθεί από το περίπου 25% που είναι σήµερα στο 20%.

γείου Υγείας ευελπιστεί µε τον τρόπο αυτό να στρέψει περισσότερους πολίτες προς τα γενόσηµα, τα οποία σήµερα παραµένουν καθηλωµένα σε χαµηλά ποσοστά στην ελληνική αγορά αλλά και σε σχέση µε τις δεσµεύσεις µας προς τους δανειστές.

Μειώσεις αναµένεται πιθανώς να υπάρξουν και για τα πρωτότυπα φάρµακα που θα αγοράζουν οι ασθενείς, και τα οποία δεν διαθέτουν γενόσηµα.

Οµως, όπως φαίνεται, αναζητείται ακόµα η φόρµουλα, καθώς η όποια απαλλαγή θα προκύψει από τη διαφορά της λιανικής τιµής µέχρι την τιµή αποζηµίωσης. Πληροφορίες αναφέρουν ότι υπάρχει προβληµατισµός σχετικά µε το εάν πρέπει αυτή να µειωθεί για τους ασθενείς.

Ωστόσο την όποια διαφορά θα χρειαστεί να καταβάλουν οι φαρµακευτικές εταιρείες, αφού «βρέξει χιονίσει» η κρατική φαρµακευτική δαπάνη δεν µπορεί να ξεπεράσει τα 1,945 δισ. ευρώ. Οταν ο προϋπολογισµός αυτός ξεπερνιέται, τη διαφορά την καταβάλλει η φαρµακοβιοµηχανία. Γι’ αυτό άλλωστε και πολλές φαρµακευτικές εταιρείες έχουν διαµηνύσει στην ηγεσία του υπουργείου Υγείας ότι θα αποσύρουν από την ελληνική αγορά φάρµακα των οποίων η διάθεση δεν θεωρείται συµφέρουσα.

Αναδημοσίευση από www.ethnos.gr