Εν όψει της Εθνικής μας γιορτής έγινε καθαρισμός σε κάποια σημεία του χωριού μας ..
Ευχαριστούμε όσους συμμετείχαν εθελοντικά σε αυτήν την όμορφη προσπάθεια ..

Πολιτιστικός Φάρος