Η οστρια σήμερα δεν άφησε φανάρι για φανάρι στην θέση του!!
Να ενημερωθεί ο ηλεκτρολόγος πρόεδρε.

Από το fb του Kostas Patrikios