Φισκάρδο: Ξεκινούν οι εβδομαδιαίες  συναντήσεις της Ομάδας Βιωματικής Προσέγγισης Γονέων

Την Τετάρτη 22 Ιανουαρίου 2020 και  ώρα 10:30πμ, στο γραφείο της Κοινότητας Φισκάρδου, ξεκινούν οι εβδομαδιαίες  συναντήσεις της Ομάδας Βιωματικής Προσέγγισης Γονέων που διοργανώνει ο Σύλλογος  Γονέων και Κηδεμόνων Μαθητών Γυμνασίου  με  Λ.Τ Μεσοβουνίων σε  συνεργασία με το Κέντρο Πρόληψης των Εξαρτήσεων και Πρόληψης της Ψυχοκοινωνικής Υγείας Κεφαλληνίας και Ιθάκης “ΑΠΟΠΛΟΥΣ”.

Οι ομάδες γονέων έχουν ως στόχο:
•Την ενημέρωση των γονέων για τα στάδια της ψυχοκοινωνικής ανάπτυξης των παιδιών και τις συναισθηματικές τους ανάγκες.
•Την ενίσχυση της ικανότητας των γονέων να στηρίζουν συναισθηματικά τα παιδιά τους και να τα βοηθούν σε δύσκολες στιγμές.
•Την εκπαίδευση των γονέων σε στρατηγικές και τρόπους που ενισχύουν την αυτονομία και υπευθυνότητα των παιδιών και βοηθούν στην επίλυση συγκρούσεων.
•Την επεξεργασία θεμάτων όπως η επικοινωνία στην οικογένεια, η αυτοεκτίμηση, τα συναισθήματα και τη φιλοσοφία της πρόληψης.
•Τη στήριξη των γονέων μέσα από την αλληλεπίδρασή τους με άλλους γονείς.

Η πρόληψη ξεκινάει πρώτα από τους ίδιους τους γονείς. Παρά τις ευρύτερες κοινωνικές αλλαγές που επηρεάζουν τη δομή και τη λειτουργία της σύγχρονης οικογένειας, οι γονείς εξακολουθούν να παίζουν καθοριστικό ρόλο στη διαμόρφωση της στάσης που θα έχουν τα παιδιά τους απέναντι στον εαυτό τους και τους άλλους.
Οι γονείς φροντίζοντας τον εαυτό τους και βρίσκοντας τρόπους να διαχειρίζονται τις δύσκολες καταστάσεις αποτελούν θετικό και ουσιαστικό παράδειγμα για τα παιδιά τους. Συνεπώς μια θετική στάση ζωής των γονέων περιορίζει τις πιθανότητες τα παιδιά να υιοθετήσουν αρνητικές για τον εαυτό τους στάσεις και συμπεριφορές .

Η μέθοδος που χρησιμοποιείται είναι βιωματική και όχι σεμιναριακή, δηλαδή οι γονείς συμμετέχουν ενεργά, συζητούν και ανταλλάσσουν εμπειρίες.

ΚΕΝΤΡΟ ΠΡΟΛΗΨΗΣ ΤΩΝ ΕΞΑΡΤΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΨΗΣ ΤΗΣ ΨΥΧΟΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΥΓΕΙΑΣ ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ ΚΑΙ ΙΘΑΚΗΣ ” ΑΠΟΠΛΟΥΣ ”

ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΓΟΝΕΩΝ ΚΑΙ ΚΗΔΕΜΟΝΩΝ ΜΕ Λ.Τ ΜΕΣΟΒΟΥΝΙΩΝ

Με εκτίμηση, Μάριος Αντωνάτος

2674041441, 6973281580