Φορέας Διαχείρισης Εθνικού Δρυμού Αίνου: Νέος πρόεδρος και νέο Δ.Σ

Mε απόφαση του υπουργού και του αναπληρωτή υπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας συγκρόοτήθηκε το νέο Διοικητικό Συμβοούλιο του Φορέα Διαχείρισης Εθνικού Δρυμού Αίνου.

Σύμφωνα με τη σχετική απόφαση, ως μέλη ορίζονται οι κάτωθι:

Γκραικιώτου Αδαμαντία,
Δασολόγος, ως εκπρόσωπος του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας, με αναπληρωτή τον Μινέτο Διονύσιο, Προϊστάμενο του Τμήματος Περιβάλλλοντος, Υδροοικονομίας και Χωρικού Σχεδιασμού της Περιφερειακής Ενότητας Κεφαλληνίας, ομοίως.

Ματιάτος Σπυρίδωνας,
Αντιδήμαρχος Ομαλών, ως εκπρόσωπος του Δήμου Κέφαλονιας, με αναπληρωτή τον Σολωμό Σπυρονικόλα, Αντιδήμαρχο Ελειού-Πρόννων, ομοίως.

Δρακουλόγκωνας Παναγής,
Αντιπεριφερειάρχης Π.Ε. Κεφαλλονιάς και Ιθάκης, ως εκπρόσωπος της Περιφέρειας Ιονίων Νήσων, με αναπληρωτή τον Βαλλιανάτο Ανδρόνικο – Νικόλαο, Περιφερειακό Σύμβουλο Π.Ε. Κεφαλλονιάς, ομοίως.

Δρακάτος Γεώργιος,
Δρ. Σεισμολόγος, ερευνητής στο γεωδυναμικό ινστιτούτο, ως εκπρόσωπος της επιστημονικής κοινότητας με αναπληρώτρια την Παπαδάτου Ανδρομάχη, Γεωπόνο, ομοίως.

Κασσιανός Γεώργιος,
Χειρούργος-Ιατρός, ως εκπρόσωπο της επιστημονικής κοινότητας με αναπληρωτή τον Γεράκη Αργύριο, Γεωπόνο, ομοίως.

Βαλλιάνος Νικόλαος,
Διαχειριστής Άγριας Ζωής, ως εκπρόσωπος των Μη Κυβερνητικών Περιβαλλοντικών Οργανώσεων (Μ.Κ.Ο.) με αναπληρώτρια την Πάνου Αλίκη-Ειρήνη, ομοίως.

Μπάλδος Διονύσιος,
μέλος του Επιμελητηρίου Κεφαλληνίας και Ιθάκης, ως εκπρόσωπο της Κεντρικής Ένωσης Επιμελητηρίων Ελλάδας, με αναπληρωτή τον Καλαφάτη Ανδρέα, Πρόεδρο Δ.Σ. Ε.Α.Σ. Κεφαλληνίας και Ιθάκης, ως εκπρόσωπο του «Ε.Α.Σ.Κ.Ι.» (Παραγωγικός Φορέας της Περιοχής).

Πρόεδρος του Δ.Σ. ορίζεται ο Δρακάτος Γεώργιος του Κωνσταντίνου.

Η θητεία του Προέδρου και των μελών του παραπάνω συγκροτηθέντος Διοικητικού Συμβουλίου είναι τριετής με δυνατότητα ανανέωσης.